Uutiset

Keravan kaikkiin kouluihin tulossa sisäilmakysely ensi vuonna

01.11.2018 klo 17:00

​Kaupunki on päättänyt toteuttaa kaikki Keravan koulut kattavan sisäilmakyselyn ja aloittanut kyselyn tekemistä koskevat valmistelut syyskuussa 2018. Tavoitteena on toteuttaa sisäilmakysely sekä oppilaille että koulujen henkilökunnalle ensi vuoden helmikuussa hyvissä ajoin ennen siitepölykauden alkua.  


"Sisäilmakyselyjä voidaan käyttää apuna arvioitaessa ja seurattaessa rakennusten koettua sisäilman laatua ja mahdollista oireilua, mutta ensisijaisesti sisäilman laadun arviointi perustuu rakennusten teknisiin selvityksiin," kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Tämän takia kyselyjen tuloksia tulee aina tarkastella yhdessä rakennuksista tehtyjen teknisten selvitysten kanssa."


Oppilaille sisäilmakyselyt toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja koulujen henkilökunnalle Työterveyslaitos (TTL).


"Kyselyiden toteuttajiksi on valittu THL ja TTL, koska molemmat laitokset ovat puolueettomia toimijoita", Lignell kertoo. "Kyselyt ovat lisäksi luotettavia ja edullisia. TTL on myös luvannut tehdä veloituksettoman yhteenvedon, jossa molempien kyselyiden tuloksia verrataan sekä Keravan omaan että valtakunnalliseen aineistoon. Tällainen yhteenveto auttaa aina tulosten tulkinnassa."


Kyselyjä toteuttavat myös muut yritykset, mutta näiden yritysten puolueettomuudesta ja tulosten luotettavuudesta ei ole varmuutta.


THL:n ja TTL:n kyselyt ovat kattavia ja niitä suositellaan käytettäväksi kaikkien koulukiinteistöjen analysointiin.


Jotta tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin, vastaavia kyselyjä olisi hyvä toteuttaa säännöllisesti, esimerkiksi 3-5 vuoden välein. Näin sisäilmatilannetta ja sen muutoksia pystyttäisiin havainnoimaan luotettavammin.


"Säännöllisesti toteutetut sisäilmakyselyt antavat arvokasta tietoa Keravan kouluissa koetuista sisäilmaolosuhteista", Lignell kertoo. "Lisäksi kattavat kyselyt auttavat kalliimpien jatkotutkimusten kohdentamisessa."

Päivitetty 01.11.2018 klo 17:00