Uutiset

Keravan kaupungin avustuksia vuonna 2020

10.02.2020 klo 15:00

​Keravan kaupunki avustaa kaupungissa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita. Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös sellaisille ylikunnallisille yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön.

Avustamalla tuetaan kaupungin itse järjestämien palvelujen sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä omaehtoista toimintaa.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille, tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harrastajille ja kulttuuriyhdistyksille, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana. Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran 15.6.2020 mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa, seuraavan kerran vuonna 2021.

Lisätietoja: kulttuurituottaja Salla Laiho, salla.laiho@kerava.fi, p. 040 318 2002

Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille

Avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden lisäksi edistää keravalaisten hyvinvointia, ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään. Avustushakemukset tulee toimittaa 28.2.2020 mennessä.

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jarno Moisala, jarno.moisala@kerava.fi, p. 040 318 2559

Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki

Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 28.2.2020 mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii.

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jarno Moisala, jarno.moisala@kerava.fi, p. 040 318 2559

Liikunta-avustukset

Liikuntapalvelun kohdeavustuksia myönnetään liikunta-, urheilu- ja erityisryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Liikunta-avustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa: 31.3.2020 ja 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoja: toimistotyöntekijä Paula Juhanantti, paula.juhanantti@kerava.fi, p. 040 318 2168

Avustukset nuorisojärjestöille ja muille nuorten toimintaryhmille

Nuorisojärjestöille myönnetään kohdeavustuksia paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaanKohdeavustukset ovat haettavina 28.2.2020 mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella.

Lisätietoja: nuorisosihteeri Millamaari Hämäläinen, millamaari.hamalainen@kerava.fi,
p. 040 318 2196

Nuorten kansainvälisyystuki

Keravan kaupunki avustaa 13–20-vuotiaita keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin. Avustus on haettavissa 28.2.2020 ja syksyllä 31.8.2020 asti.

Lisätietoja: nuorisosihteeri Millamaari Hämäläinen, millamaari.hamalainen@kerava.fi,
p. 040 318 2196

Nuorten idea-avustus

Idea-avustus on nuorten ryhmille tarkoitettu avustus. Avustusta voidaan myöntää kertaluonteisesti 10–29-vuotiaat keravalaisten nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla tulee edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.

Lisätietoja: nuorisosihteeri Millamaari Hämäläinen, millamaari.hamalainen@kerava.fi,
p. 040 318 2196

Avustusten hakeminen

Hakemuslomakkeita liitteineen saa kaupungin www-sivuilta ja Sampolan yhteispalvelupisteestä osoitteesta Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Avustushakemukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä osoitteeseen Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, PL 123, 04201 Kerava tai Keravan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@kerava.fi.

Tietoa avustuksista ja niiden hakemisesta saa kaupungin sivulta:
kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset

Keravalla 10.2.2020

VAPAA-AIKA- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Päivitetty 10.02.2020 klo 15:03