Uutiset

Keravan kouluista kuuluu – asiaa syväoppimisesta

29.11.2019 klo 11:00

​Ahjon koulun viidesluokkalaisia palvelutalossa

Keravan kouluista kuuluu -uutisissa keravalaiset koululaiset ja opettajat kirjoittavat koulujen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Kaikki keravalaiset peruskoulut ja päiväkodit ovat olleet mukana kaksivuotisessa syväoppimisen hankkeessa. Syväoppimisessa tärkeänä pidetään tulevaisuudessa tarvittavien taitojen oppimista. Kouluissa on esimerkiksi rakennettu taitoportaita, opeteltu huomaamaan omia vahvuuksia ja otettu vastuuta lähiympäristöstä. Ahjon koulussa on muun muassa siivottu lähialueen bussipysäkkejä ja käyty ilahduttamassa palvelutalon asukkaita, ja Ali-Keravan koulussa harjoiteltu itseohjautuvuutta ja ryhmätyötaitoja sekä painotettu hyvää mieltä koulun arjessa.


Ahjon koulu syväoppimisen matkalla

Ahjon koulun viidesluokkalaiset

Pysäkkien siivoamisen ja kestokassien tekemisen jälkeen seuraava yrityksemme parantaa maailmaa oli vierailu Palvelutalo Hopeahoviin. Vanhusten viikon kunniaksi halusimme mennä ilahduttamaan ja piristämään Hopeahovin asukkaita.

Aluksi ajattelimme, että mitähän tästä tulee. Pyöräilimme keskustaan ja ilma oli kylmä. Menimme ryhmissä juttelemaan vanhuksille. Koulussa olimme huolellisesti valmistelleet kysymyksiä. Annoimme myös piirustuksia, jotka jotkut halusivat laittaa sänkynsä yläpuolelle.

Rupesimme juttelemaan, ja siitä tuli kiintoisaa. Osa oli innostuneita ja sosiaalisia. Toiset taas kuuntelivat, mutta eivät puhuneet. Yksi heistä kertoi, että häntä oli ammuttu vahingossa jalkaan. Toinen sanoi, että hän oli saanut pienenä paljon piiskaa.

syväoppiminen_2_ahjo.jpg

Puoli tuntia meni nopeasti, ja kun oli aika lähteä, emme olisi halunneet lähteä. Jotkut vanhuksetkin toivoivat, että tulisimme vielä uudestaan. Yksi mummo toivoi, että laulaisimme Säkkijärven polkan. Ehkä harjoittelemme koulussa ja toteutamme hänen toiveensa.

Tämä oli kiva kokemus.


Ali-Keravan koulun Hyvää mieltä yhdessä -syksy

Ali-Keravan koulussa olemme tänä syksynä painottaneet opetuksessa ja koulun arjessa hyvää mieltä yhdessä teemaa ajatuksella "tee hyvää itsellesi ja muille". Olemme koko koulun kokouksissa keskustelleet toisten kohtaamisesta erilaisuutta kunnioittaen ja hyväksyen, yhteisistä säännöistä ja hyvästä koulun yhteishengestä – yhteen hiileen puhaltamisesta.

Tee hyvää itsellesi ja muille -teema näkyy koulun arjessa monin tavoin. Toteutamme joustavia opetusjärjestelyjä, jotta kaikki lapset pääsevät tutustumaan muihin lapsiin ja aikuisiin ja toimimaan monenlaisissa ympäristöissä. Myös koulumme Roope-kasvatuskoira on ilahduttanut oppilaitamme syksyn mittaan viikoittain. Olemme retkeilleet monissa kohteissa niin Keravalla, lähimetsissä kuin myös Helsingissä asti. Näin on pyritty luomaan hyvää ja reipasta yhteishenkeä heti syksyn alusta alkaen.

kasvatuskoira_alikerava.pngKasvatuskoira Roope

Myös syväoppiminen liittyy tänä vuonna hyvää mieltä yhdessä -teemaan. Jo keväällä 2019 valitsimme oppilaiden kanssa seuraavaksi syväoppimisen kokonaisuudeksi ryhmätyötaidot. Itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen ovat silti olleet nyt syksylläkin tärkeä osa koulumme painopistealueita, ja etenkin itsesäätelyn taidot olemme nostaneet myös tämän syksyn ryhmätyötaitojen kokonaisuuteen mukaan.

Olemme alkusyksystä tehneet 2.-luokkalaisten kanssa 3-portaiset taitoportaat ryhmätyötaitoihin liittyvistä kokonaisuuksista: vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, viestinnän taidot, vastuunotto ryhmässä ja digitalisaatio. Oppilaat itse miettivät pienissä ryhmissä, minkälaiset taidot ja tavoitteet kuuluvat millekin portaalle ("harjoittelen vielä", "osaan jo vähän", "olen taitava"), ja lopuksi portaat taiteiltiin ja askarreltiin valmiiksi käyttöön. 2.-luokkalaiset pääsivät esittelemään taitoportaat ja tavoitteet 1.-luokkalaisille, ja näin jokainen oppilas pääsee arvioimaan omia taitojaan näiden kokonaisuuksien avulla. Portaat kiertävät luokasta toiseen parin viikon välein, jolloin tiettynä jaksona keskitytään arvioimaan ja harjoittelemaan tiettyjä ryhmätyötaitoihin kuuluvia asioita.

ryhmätaitojenportaat_alikerava.pngRyhmä- ja vuorovaikutustaitojen portaat valmiina

Näillä keinoilla pyrimme tasa-arvoistamaan kaikkien oppilaidemme mahdollisuuksia hyvään arkeen ja tekemään koulupäivästä hyvän ja turvallisen kaikille.

taideteos_alikerava.png

Oppilaiden yhteinen Aurinko-taideteos ryhmätyötaitoja harjoitellen


Päivitetty 29.11.2019 klo 11:13