Uutiset

Keravan kouluista kuuluu - Päivölänlaakson koulu rakentaa kestävää tulevaisuutta

12.12.2019 klo 08:35

Keravan kouluista kuuluu -uutisissa keravalaiset koululaiset ja opettajat kirjoittavat koulujen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Koulussa on ahkeria ploggaajia

Valtakunnallista roskajuoksupäivää vietettiin Suomessa 3.11.2019. Päivölänlaakson koulu liittyi tapahtumaan seuraavan viikon aikana. Liikkuvan koulun hengen mukaisesti luokat opettajansa johdolla kävivät joko liikuntatunnilla tai muuna ajankohtana lenkkeilemässä koulun lähimaastossa ja keräsivät eli ploggasivat samalla katujen varsilta roskia. Viikon aikana roskia kerättiin yhteensä 31,4 kg! Koululla roskat lajiteltiin ja toimitettiin oikeisiin jätepisteisiin.

Oppilaat olivat hämmästyneitä siitä, mitä kaikkea ihmiset luontoon heittävät. Ploggaajat löysivät pikkuroskien lisäksi mm. poisheitetyn taulutelevision, rekan lokasuojan, rikkinäisen aurinkotuolin, pyörän rungon, runkopatjan, sohvan ja sohvapöydän. 

Roskajuoksuun osallistuminen oli osa koulun kestävään tulevaisuuteen suuntautuvaa kasvatustyötä. Toivomme tällä silmien avaamisella olevan vaikutusta myös oppilaiden omaan roskaamiskäyttäytymiseen.

Lasten tietoisuuden lisääminen roskaamisen ja biojätteen vaikutuksista esim. ilmastonmuutokseen on myös työn alla oppilaiden kestävän kehityksen tiimillä. He ovat suunnittelemassa kampanjaa biojätteen määrän vähentämiseksi koululla. Kannustamme siis oppilaita ottamaan ruokaa maltilla ja syömään lautasensa tyhjiksi.

Kestävään tulevaisuuteen kuuluu myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilaiden liikuntatiimi kehitti viime viikon ajaksi luokkien välisen kilpailun, välituntimaratonin. Ideana on, että välituntien aikana oppilaat kiertävät koulun kenttää ja keräävät oman luokan yhteispottiin kierroksia. Ahkerimmalle luokalle on palkinnoksi luvassa yllätystunti! Myös henkilökunta osallistui kentän kiertämiseen oppilaitten kanssa.


Päivölänlaakson koulussa huomataan hyvää

 

#Uuttakoulua -hanke on osa Opetushallituksen Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Hankkeessa on neljä erilaista kehittämispolkua liittyen voimavaralähtöisen oppimisen vahvistamiseen, vuorovaikutteiseen toimintakulttuuriin ja johtamiseen. Hankkeeseen osallistuu 16 Uudenmaan kuntaa. 

Päivölänlaakson koulusta kolme luokkaa osallistuu vahvuuskasvatukseen perustuvaan positiivisen cv:n kehittämispolkuun. Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan vahvuuksiaan ja osaamistaan. PCV edistää myönteistä havaitsemista, jolloin lapsi tai nuori tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta, ja hän itse harjaantuu myös tarkastelemaan toisia taitojen valossa.

Hankkeeseen osallistuvissa luokissa harjoitellaan huomaamaan hyviä asioita ja tekoja itsessä ja muissa oppilaissa sekä kertomaan niistä ääneen. Harjoiteltava taito on myös kehujen vastaanottaminen.

Hankkeen myötä koulussamme valmennetaan myös oppilasagentteja toimimaan muissakin luokissa positiivisen huomaamisen ja puheen edistäjinä. Oppilasagentit voivat käydä luokissa näyttämässä opettajille ja oppilaille, miten esim. kehukehys toimii ja miten kehuihin vastataan.Päivitetty 12.12.2019 klo 08:45