Uutiset

Keravan kouluja ja päiväkoteja uudistetaan

Katutaidetta Keravan päivänä 2017, Hilma ja Vivien 7 vuotta
01.10.2019 klo 16:15

​Keravan kaupungin palveluverkkotoimikunta esittää, että Keravalla siirryttäisiin tulevaisuudessa neljän yhtenäiskoulun malliin. Yhtenäiskouluina tulevat toimimaan Sompion koulu, Keskuskoulu, Kurkelan koulu ja tuleva Keravanjoen monitoimitalo. Nämä kaikki sijaitsevat hyvin saavutettavilla paikoilla ja niiden suhteellisen läheinen sijainti mahdollistaa koulujen toimintojen monipuolisen kehittämisen.

Koulu- ja päiväkotikiinteistöt muodostavat tärkeimmän rungon Keravan palveluverkolle. Kiinteistöihin suunnitellaan laadukasta ja kattavaa iltatoimintaa. Tavoitteena on saada muun muassa Keravan opistolle sekä nuoriso- ja liikuntapalveluille entistä paremmat mahdollisuudet toimia näissä ilta-aikaan entistä monipuolisemmin.

Keravan Keskuskoulun ympäristöstä tulee kampusmuotoinen: päiväkoti, esiopetus ja yhtenäinen peruskoulu sijaitsevat samalla alueella. Keskustan päiväkoti tulee näin ollen joko jatkamaan entisellä paikallaan, tai sijoitetaan Keskuskoulun yhteyteen, molemmat mahdollisuudet selvitetään. Myös Keuda ja Keravan lukio ovat aivan lähellä. Keskuskoulun sijainti ja tilat antavat mahdollisuuden myös joustaa entistä paremmin oppilasmäärien vaihdellessa.

Myös Sompion koulusta muotoutuu ala- ja yläkoululuokkien suhteen tasapainoisempi yhtenäiskoulu. Lisäksi Killan koululle etsitään lisää monipuolisia toimintamahdollisuuksia mm. peruskorjaamalla tiloja. Sinne on tarkoitus perustaa vaativan erityisopetuksen osaamiskeskus ja mahdollisesti keskittää vammaisopetus etelästä Saviolta, minne saadaan samalla vapautettua lisätilaa perusopetuksen yleisopetukselle. Pohjoisella alueella tarvitaan Kalevan koululle lisätiloja, joiden järjestäminen on parhaillaan työn alla.  

Päiväkodeista Savenvalajan päiväkodin vanha puoli uusitaan ja tämä antaa mahdollisuuden kasvattaa tärkeäksi hoitomuodoksi nousseen vuorohoidon paikkamääriä. Heikkilän päiväkodin toiminnot saavat lisätilaa Sampolaan siirtyneen neuvolan aiemmista tiloista.

Kanniston päiväkodin osalta on jo käynnistetty kaavamuutos, jolla väliaikaisesta päiväkodista voidaan tulevaisuudessa tehdä pysyvä. Lisäksi Savion päiväkoti uudistetaan, parhaillaan selvitetään tähän parhaiten toimivia mahdollisuuksia.

Varsinaiset päätökset näiden palveluverkkotoimikunnan linjausten pohjalta tehdään eri lautakunnissa ja lopulta kaupunginhallituksessa. Savion päiväkodin, Kanniston päiväkodin ja Savenvalajan päiväkodin kaavamuutokset on käynnistetty kaupunkikehitysjaostossa, jonka jälkeen nekin etenevät kaupunginhallituksen käsittelyyn päätöksentekoa varten.  
Päivitetty 01.10.2019 klo 20:19