Uutiset

Keravan lukion kuntotutkimukset valmistuneet: sokkelin ja kellariseinän vedeneristystä parannetaan, lattioita korjataan sekä selvitetään vanhimman ilmanvaihtokoneen uusiminen

14.03.2019 klo 15:30

​Keravan lukion tiloissa tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimuksissa selvisi, että koulurakennuksen betonisen sokkelin ja kellariseinän vedeneristyksessä on puutteita, joten niiden korjaustöitä jatketaan tulevana kesänä. Lisäksi koulurakennuksen laajennusosassa selvitetään mahdollisuutta vaihtaa vanhin ilmanvaihtokone uuteen ja koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään uudestaan. Tutkimuksissa löydettiin suunnittelua vaativaa korjaustarvetta liikuntasalin sekä kellarin ja ensimmäisen kerroksen lattiarakenteissa. Lisäksi auditorion katsomon alapohjatila puhdistetaan ja tehdään muita raportissa suositeltuja korjaustoimenpiteitä.


Lattioita korjataan ja auditorion katsomon alapohja puhdistetaan

Keravan lukion kaikissa tiloissa tehtiin kosteuskartoitus osana kuntotutkimuksia. Rakenneavausten perusteella selvitettiin rakenteiden kuntoa, merkkiainekokeilla selvitettiin rakennuksen ulkovaipparakenteen tiiviyttä ja jatkuvatoimisilla mittauksilla seurattiin sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa. Lisäksi sisäilmasta tutkittiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia sekä mineraalikuitujen määriä ja pölyn koostumusta. 


Koulurakennuksen kellarin ja ensimmäisen kerroksen tiloissa oli kostuneita alueita johtuen kosteuden noususta maaperästä ja ulkoisesta kosteusrasituksesta. 


"Kohonneen kosteuden takia muovimattojen liimoissa voi tapahtua ei-toivottua hajoamisreaktiota", toteaa Keravan sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Kohonneet lattiakosteudet edellyttävät korjauksia mutta tiloja voidaan käyttää korjauksiin asti. Kohonneesta kosteudesta huolimatta sisäilmasta otetuissa näytteissä ei todettu hajoamisreaktioon viittaavia yhdisteitä, sillä nykyajan muovimatot ovat tiiviitä".


Alapohjan teräsbetonilaatan alapuolelta suoraan maanpintaa vasten olevasta EPS-lämmöneristeestä otetuissa näytteissä todettiin mikrobikasvua.


"Tulos on tavanomainen, sillä rakennuksen alla olevassa maaperässä on läpi vuoden otolliset olosuhteet mikrobikasvulle ja suoraan maanpintaa vasten olevissa rakenneosissa mikrobikasvu on sen takia luonnollinen ilmiö", Lignell toteaa.


Lisäksi liikuntasalin lattiarakenteen eristetiloissa todettiin mikrobikasvua mutta eristetilasta ei ole suoraa sisäilmayhteyttä. 


"Sisäilman laadun kannalta on merkitystä sillä, onko mahdollisista vauriokohdista sisäilmayhteyttä eli voiko vauriokohdasta tulla rakenneliitosten kautta hallitsemattomasti ilmaa sisäilmaan", Lignell selventää. "Jos ilmayhteyttä ei ole, mikrobikasvuston kaltaisilla vaurioilla on altistumisen kannalta pienempi merkitys."


Liikuntasalin lattiarakenteen korjaamistarpeen laajuutta selvitetään. Tutkimuksissa todettiin myös lahonnutta puuainesta auditorion katsomon tuulettumattomassa alapohjatilassa, joka puhdistetaan.


Sokkelin ja kellariseinän vedeneristystä parannetaan ja vanhimman ilmanvaihtokoneen uusimista selvitetään

Koulurakennuksen ulkoseinien alaosan betonisessa sokkeli- ja kellariseinärakenteessa on ainakin osin puutteellinen vesieristys. Tämän takia eriste on altis kosteusvaurioille. Eristetilasta otetuista näytteistä todettiin mikrobivaurioita kahdessa näytteessä kolmesta.


"Vaikka eristetilasta ei ole suoraa sisäilmayhteyttä, ilmavuotokohtien kautta voi päästä epäpuhtauksia sisäilmaan", Lignell kertoo. "Lukuun ottamatta liikuntasalisiipeä ja auditoriota on ulkoseinärakenne pääosin levyrakenteinen ja levyseinän lämmöneristeessä todettiin paikoin heikkoja viitteitä mikrobikasvusta. Lisäksi levyseinien rakenneliittymissä ja läpivienneissä todettiin ilmavuotokohtia. Toimiva höyrynsulkukerros kuitenkin estää epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin."


Sokkelin ja kellariseinän vedeneristyksen korjaamista jatketaan kesällä eikä korjaustöistä ole haittaa koulutilojen käytölle.


Väestönsuojan ulkoseinien alaosassa todettiin kohonnutta kosteutta. Koulurakennuksen ulkopuoliset elementtisaumaukset olivat paikoin huonokuntoiset ja vanhan osan ikkunapellityksissä todettiin puutteita. Sen sijaan koulurakennuksen yläpohjarakenteissa ei todettu puutteita. Myöskään väliseinän kohdassa, jossa henkilökunnan kertoman mukaan on valunut vettä sisätiloihin, ei rakenneavauksissa todettu poikkeavaa kosteutta tai materiaaleissa mikrobikasvustoa.


Koulurakennuksen sisätilojen lämpötilat olivat pääsääntöisesti sopivalla tasolla mutta paikoin yli normaalitason. Rakennuksen suhteellinen kosteus oli vuodenaikaan nähden tavanomaisella tasolla ja hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin erinomaisella tasolla, yhtä luokkaa lukuun ottamatta, jossa pitoisuudet olivat tyydyttävällä tasolla.


Mineraalivillakuituja todettiin Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa enemmän kahdessa näytteessä kahdeksasta. Kuidut ovat todennäköisimmin kulkeutuneet tiloihin eristetiloista. Rakennuksen VOC-yhdisteiden pitoisuudet olivat alle toimenpiderajojen. Painesuhteet tiloissa olivat pääosin kunnossa mutta laajennusosalla todettiin liiallista ylipaineisuutta, joka voi pitkään jatkuessa aiheuttaa ongelmia rakenteille.


Koulurakennuksen laajennusosassa oleva vanhin ilmanvaihtokone alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä, mutta muihin ilmanvaihtokoneisiin ei ole odotettavissa uusimistarvetta seuraavan kymmenvuotisjakson aikana. Osassa tiloja mitatut ilmamäärät poikkesivat suunnitelluista, joten ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja sitä säädetään liiallisen ylipaineisuuden poistamiseksi ja ilmamäärien tasapainottamiseksi. Lisäksi laajennusosan vanhimman ilmanvaihtokoneen uusimista selvitetään.


Tutustu raportteihin:

Päivitetty 12.04.2019 klo 12:36