Uutiset

Keravan perusopetus kerää huoltajilta palautetta oppilasarvioinnista

29.01.2018 klo 15:00
Keravan perusopetus kerää huoltajilta palautetta uuden opetussuunnitelman mukaisesta oppilasarvioinnista. Oppilasarviointia on muun muassa opettajan oppilaalle antama jatkuva palaute, arviointi- ja kolmikantakeskustelut, oppilaiden itse- ja vertaisarviointi sekä välitodistus- ja lukuvuositodistuslomakkeet.

Palautetta oppilasarvioinnista kerätään huoltajille suunnatun kyselyn avulla. Kysely on yksi tapa tarkastella toimintamme tarkoituksenmukaisuutta. Myös oppilailta ja opettajilta kerätään vastaukset vastaavaan kyselyyn. Vastauksien perusteella Keravan perusopetuksessa tarkastellaan tarvetta päivittää kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman oppimisen arviointi –osiota.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä. Vastausaikaa on perjantaihin 9.2.2018. saakka. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Kiitos vastauksestanne!


Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 29.01.2018 klo 14:53