Uutiset

Keravan sisäilmatyössä ennakoidaan ja ennaltaehkäistään

02.11.2018 klo 16:25

Ulla Lignell aloitti elokuussa Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntijana ja ensimmäiset kuukaudet ovat alkaneet tehokkaasti. Viestintää sisäilma-asioista on lisätty ja painopistettä on siirretty ennakointiin ja ennaltaehkäisemiseen.


"Sisäilmaongelmat eivät ole Keravalla kasvaneet, vaikka niistä tiedottamista on lisätty", Lignell kertoo. "Uusia kohteita ei siis ole noussut viime aikoina mitenkään erityisesti esille. Haluamme olla sisäilma-asioissa avoimia, joten viestinnän lisääminen on ollut tarkoituksellista."


Lisäksi tavoitteena on, että nyt toteutettavien tutkimusten tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää ensi kesän mahdollisissa korjaustoimenpiteissä.


"Nyt kilpailutettuja sekä tulevia kuntotutkimuksia ei tehdä pelkästään tulleiden sisäilmailmoitusten takia, vaan niiden tekeminen palvelee myös kiinteistöjen tulevia peruskorjaustarpeita. Kyseessä on ennaltaehkäisevä ja systemaattinen toimintatapa, jonka avulla kiinteistöjen kunnossa pysyminen pyritään varmistamaan ja takaamaan käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat," Lignell jatkaa.


Tutkimuksia ei myöskään tehdä enää vain ongelmalliseksi koettuihin tiloihin, vaan koko rakennukseen tai vähintään rakennusosaan nykysuositusten mukaisesti. Tämän vuoksi tutkimukset ovat nykyään laajempia kuin ennen.


Osa ennaltaehkäisevää toimintatapaa on myös helmikuussa 2019 tehtävä kattava koulujen sisäilmakysely oppilaille sekä koulujen henkilökunnalle.


"Sisäilmakyselyjen tulokset antavat arvokasta tietoa kaupungin kouluissa koetuista sisäilmaolosuhteista sekä auttavat kalliimpien jatkotutkimusten kohdentamisessa. Kyselyjen tekeminen ei siis ole merkki huonosta sisäilmasta, vaan apukeino arvioitaessa ja seurattaessa rakennusten sisäilman laatua ja mahdollista oireilua."


Sisäympäristöasiantuntijan tehtävä on kaupungilla uusi ja pitää sisällään hyvin monenlaisia kokonaisuuksia.


"Toimin asiantuntijana kaupungin kiinteistöjä koskevissa sisäilma-asioissa", Lignell kertoo. "Lisäksi työtehtäviini kuuluu selvitysten ja tutkimusten suunnittelu ja tilaaminen, tutkimusten tulosten analysoiminen sekä altistumisolosuhteiden ja jatkotoimenpiteiden arvioiminen.  Myös sisäilma-asioiden kehittäminen sekä niistä viestiminen ovat osa työtäni."

Päivitetty 02.11.2018 klo 16:33