Uutiset

Keravan taidemuseo hakee taiteilijaa/taiteilijatyöryhmää

14.05.2019 klo 15:00

PORTFOLIOHAKU/KERAVAN TAIDEMUSEO ”KUVIA IKÄ KAIKKI II” –HANKE

Keravan taidemuseo hakee taiteilijaa tai taiteilijatyöryhmää toteuttamaan yhteisöllistä/toiminnallista taideteosta Keravalla sijaitseviin hoivakoteihin. Tehtävää varten julkistetaan avoin portfolio-haku, johon kaikki taiteilijat voivat ilmoittautua lähettämällä työnäytteitä ja ansioluettelon. 

Teoksen/teosten kohderyhmänä ja käyttäjinä ovat keravalaisten hoivakotien asukkaat, vanhusten päivätoiminnan asiakkaat, heidän omaisensa ja vanhuspalvelujen henkilökunta. Toteutukseen sisältyy yksi tai useampi taideteos, joka sijoitetaan Keravan palveluasumisyksiköiden käyttöön. Jotta teos tavoittaisi kohderyhmän parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme erityisesti moniaistisesti koettavia teoksia. Teoksen tai teosten tulee olla mahdollisimman monikäyttöisiä ja jollain tapaa kohderyhmää osallistavia. Teos voi esimerkiksi toimia kommunikoinnin välineenä. Teoksen toteutuksessa ja sen materiaaleissa on otettava huomioon hoivakotien ympäristön aiheuttamat haasteet sekä käyttäjäystävällisyys kohderyhmää ajatellen. Teoksen toteuttaminen vaatii ymmärrystä kohderyhmästä, joten hakijan eduksi lasketaan kokemus vanhusten ja muistisairaiden kanssa työskentelystä. Hanketta koordinoi Keravan taidemuseo ja se toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen tuella.

Aikataulu
Portfoliohaku                               13.5-9.6.2019
Luonnossuunnittelu                    1.7.-31.8.2019
Toteutus                                        1.9.-31.12.2019
                                                          
Valinnan tekee Keravan museopalveluiden ja Keravan vanhuspalveluiden henkilökunnasta koostuva ammattilaisraati. Portfoliohausta ei makseta palkkiota. Portfoliohaun perusteella yksi tai useampi taiteilija/työryhmä valitaan luonnossuunnitteluvaiheeseen. Luonnossuunnitteluvaiheeseen valituille maksetaan 2 000€:n palkkio suunnitelmien toimittamisen jälkeen. Taiteilijalla on oltava luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus ja mahdollisuus laskuttaa palkkio. Työryhmässä voi taiteilijan lisäksi olla mukana muiden ammattiryhmien edustajia. Keravan taidemuseo pidättää oikeuden olla lunastamatta suunniteltuja teoksia tai lunastaa oikeuden useampaan teokseen. Teoksen/teoksien hankintabudjetti on alustavasti 20 000 euroa. Käytettävä budjetti tarkentuu luonnossuunnitteluvaiheesta valittujen suunnitelmien perusteella. Budjetti sisältää palkkakustannukset työnantajakuluineen, materiaalikulut, matka- ja majoituskulut. 

HUOM! Täydellinen hakuilmoitus ohjeineen löytyy Sinkan nettisivuilta osoitteesta:
http://www.sinkka.fi/ajankohtaista/haemme-taiteilijaa-taiteilijatyoryhmaa/

Annamme mielellämme lisätietoja, ota yhteyttä:
Museolehtori Kirsi Nuppola / kirsi.nuppola@kerava.fi / 040 318 3436
Museonjohtaja Arja Elovirta / arja.elovirta@kerava.fi / 040 318 3434

Kuvassa Rafael Wardin paletti, Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma, Keravan taidemuseo. Kuva Pekka Elomaa.

Päivitetty 14.05.2019 klo 15:25