Uutiset

Keravan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluihin poikkeusoloissa oltiin tyytyväisiä

16.06.2020 klo 11:30

​Poikkeusolojen tähden muuttuneiden palvelujen toimivuudesta tehtiin erillinen asiakastyytyväisyyskysely Keravan varhaiskasvatuksessa 27.4.-10.5.2020. Kysely oli tarkoitettu niiden lasten huoltajille, joiden lapset olivat poikkeusolojen aikana (ennen 14.5.2020 päivää) kokonaan tai osittain kotona. Kysely järjestettiin sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa että kunnallisessa esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Kyselyyn saatiin yhteensä 262 vastausta. Vastausprosentti oli noin 26.

Pääosin huoltajat olivat tyytyväisiä poikkeusolojen tiedottamiseen ja palveluihin: yhteydenottoihin varhaiskasvatuksesta, ulkoilutusapuun, videotervehdyksiin päiväkotien ja kotien välillä sekä esiopetuksen tehtäviin. 

Keravan kaupungissa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään digitaalista portfoliota peda.net alustan kautta. Poikkeusolojen tehtäviä ja videotervehdyksiä päiväkodeista jaettiin peda.net alustan avulla koteihin, ja perheet saivat laittaa halutessaan peda.nettiin videotervehdyksiä kotoaan. Vapaaehtoisi varhaiskasvatuksen tehtäviä perheet tekivät kotona vähän, mutta sellaisissa perheissä, joissa tehtäviä tehtiin, ne koettiin mieluisiksi. Videotervehdyksiä päiväkodeista katsottiin jonkin verran, mutta perheet eivät itse lähettäneet niitä kovin paljoa.

Esiopetuksesta lapselle annettavia tehtäviä tehtiin kotona runsaasti ja ne koettiin tärkeiksi ja lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaksi. Esiopetuksen tehtäviä oli sopivasti ja ne löydettiin hyvin. Esiopetuksen tehtävät koettiin mielekkäiksi ja ne tukivat lapsen kasvua ja oppimista.

Peda.net alustan kehittämisen haasteet ja tarpeet tulivat esiin huoltajien vastauksista. Peda.net tulisikin kehittää joustavammaksi ja monipuolisemmaksi sähköiseksi dokumentoinnin välineeksi. Osa perheistä oppi käyttämään peda.net:ä monipuolisemmin poikkeusolojen aikana. Perheitä oli tuettu myös hyvin peda.net:n käytössä päiväkodeista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan peda.net:n käyttötaidot sekä TVT-taidot esimerkiksi videotervehdysten ja Teams-kokousten pitämisessä kasvoi suuresti poikkeusolojen aikana.

Tukea tarvitsevien lasten kohdalla erityisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten kasvu, kehittyminen ja oppiminen koettiin haasteelliseksi poikkeusaikana. Esiopetuksen osalta lasten kasvun ja kehityksen tuen palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä, esiopetuksessa olevien lasten tuki koettiin erittäin hyväksi, oppilashuollon palveluista tiedotettiin riittävästi, ulkoiluavun koettiin tukevan tuen tarpeisten lasten hyvinvointia poikkeusoloissa ja varhaiskasvatuksen henkilökunta tuki tuen tarpeisten lasten perheitä hyvin.


Keravan kaupunki
Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Hannele Koskinen
varhaiskasvatusjohtajaLisätietoja kyselyistä:

Hanna Sulonen
kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija
hanna.sulonen@kerava.fi

Päivitetty 16.06.2020 klo 11:21