Uutiset

Keravan varhaiskasvatuksen kesäaika 2019 - Ilmoita lapsesi loma-ajat 30.4. mennessä

05.04.2019 klo 10:00

Varhaiskasvatusta keskitetään kesäajalla 1.6.-31.7.2019.

Keravanjoen päiväkoti sekä Päivölänkaaren päiväkoti ovat suljettuina jo 27.5.2019 alkaen. Tästä on tiedotettu ko. päiväkotien perheitä erikseen.  Keskustan päiväkoti on suljettuna viimeistään 24.6.2019 alkaen.

 

Ajalla 1.7.–26.7.2019 koko Keravalla varhaiskasvatus keskitetään seuraaviin päiväkoteihin:

 • Lapilan päiväkoti, Paloasemantie 8
 • Aarteen päiväkoti, Ketjutie 2
 • Sompion päiväkoti, Simeonintie 8
 • Savenvalajan vuorohoitopäivähoito, Tiilitehtaankatu 10

 

KESÄAJAN POISSAOLOT

Jokaisen perheen tulee ilmoittaa lapsen kesäloma-aika ajalla 1.6.-31.7.2019 sekä muut tiedossa olevat lomat (elokuu) joko Hakuhelmessä tai paperisella lomakkeella 30.4.2019 mennessä. Voit tulostaa lomakkeen täältä. Paperinen lomake palautetaan lapsen omaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Kesäajan varhaiskasvatuksen tarvetta koskevista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Muutoksista päivystysajan varhaiskasvatustarpeessa tulee ilmoittaa 14.6. mennessä päiväkodin johtajalle.

 

MAKSUTON KESÄ-HEINÄKUU 2019

Perheillä on mahdollista saada maksuttomana kesä-heinäkuu, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kaikki toimintapäivät kesä- ja heinäkuussa (1.6.-31.7.) riippumatta siitä, milloin hoitosuhde on alkanut.

Maksuttoman kesä-heinäkuun poissaolo tulee ilmoittaa Hakuhelmessä ja sitovalla lomakkeella 30.4.2019 mennessä. HUOM! Paperinen lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna omaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy kesä-heinäkuun ajan, hoitosuhde ei katkea poissaolon ajaksi.

Mikäli kouluun lähtevä ei tarvitse varhaiskasvatusta kesä-heinäkuussa, tulee varhaiskasvatuspaikka irtisanoa Hakuhelmen kautta tai paperisella lomakkeella.


KESÄAJAN ASIAKASMAKSUT (ei koske perheitä, jotka ovat valinneet maksuttoman kesä-heinäkuun)

Aiempien vuosien tapaan heinäkuu 2019 on maksuton kaikille lapsille, jotka ovat aloittaneet kunnallisen varhaiskasvatuksen ennen 1.9.2018 ja lapsella on ollut etukäteen ilmoitettua lomaa yhteensä ¾ yhden kuukauden toimintapäivistä toimintavuoden aikana.

Huom! Varattu varhaiskasvatuspaikka tulee peruuttaa viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin. Varatusta ja peruuttamatta jätetystä paikasta kesäpäivystyksessä voidaan periä puolenkuun maksu, vaikka laskua ei muutoin heinäkuusta muodostuisi.

Jos perhe ei käytä oikeuttaan maksuttomaan kesä-heinäkuuhun eikä ole oikeutettu asiakasmaksulain mukaiseen maksuttomaan heinäkuuhun (hoitosuhde on alkanut 1.9.2018 jälkeen), yksikin hoitopäivä laskutuskuukauden aikana aiheuttaa koko kuu­kauden maksun. Lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden, peritään varhaiskasvatuksesta puolen kuukauden maksu.


Ohje poissaolojen sähköiseen ilmoittamiseen Hakuhelmessä

Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta:

https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/varhaiskasvatus löytyy linkit sähköiseen asiointiin. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla Hakuhelmi-palvelun kautta:

   • Avaa sen lapsen tiedot, jolle haluat ilmoittaa poissaolon ja valitse Poissaoloilmoitus.
   • Valitse poissaolon päivämääräväli ja tallenna. Poissaoloja voi tallentaa useampia jaksoja. Tallentamasi poissaolot näkyvät harmaana kuukausinäkymässä; näitä et voi enää itse muuttaa. Jos tallentamisen jälkeen ilmenee tarve loma-aikojen muutoksille, ota yhteyttä päiväkotiin.
   • Muut satunnaiset poissaolot ilmoitetaan kuukausinäkymässä. 
   • Ilmoituksesta tulee kuittaus, mikäli olet merkinnyt ruudun kohtaan "Haluan sähköpostikuittauksen lähetetyistä tiedoista".

Lapsenne heinäkuun päivystyksen varhaiskasvatuspaikka ilmoitetaan viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Varhaiskasvatuspaikan varanneille perheille jaetaan tiedote päivystysajan järjestelyistä.

 

Hyvää kesäaikaa kaikille perheille!

 

KERAVAN KAUPUNKI

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA

Varhaiskasvatus

Päivitetty 05.04.2019 klo 11:00