Uutiset

Keravan yleiskaava lainvoimaiseksi: keskusta-alue laajenee, asuminen monipuolistuu, luontoarvot säilyvät ja työpaikka-alueet lisääntyvät

09.01.2019 klo 09:40

Vuonna 2012 vireille laitettu Keravan yleiskaava 2035 (Y6) on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden kumottua yleiskaavasta tehdyn valituksen.


"On todella hienoa saada koko Keravan kattava yleiskaava lainvoimaiseksi ja päästä toteuttamaan sen tavoitteita", kertoo Keravan kaupungin vs. kaupunkikehitysjohtaja Tiina Hartman. "Yleiskaavan tarkistuksen päätavoitteena oli Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen. Keskeistä oli myös löytää uutta rakennusmaata asunto- ja yritysrakentamiseen sekä viheralueiden käyttöön. Onnistuimme näiden kaikkien löytämisessä."


Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymästä yleiskaavasta valitti neljä henkilöä, mutta hallinto-oikeus katsoi, ettei yleiskaava ole valituksissa esitettyjen perusteiden perusteella lainvastainen ja kumosi kaikki valitukset. Yksi henkilö jatkoi valitusprosessia korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta myös korkein hallinto-oikeus kumosi tehdyn valituksen. Molemmat oikeusasteet katsoivat, että Keravan yleiskaava perustuu riittäviin selvityksiin ja se on laadittu lakia noudattaen.

 

Laajempi keskusta-alue ja uusia työpaikka-alueita

Yleiskaavan kaksi keskeistä uudistusta liittyvät keskusta-alueen laajentumiseen sekä uusien työpaikka- ja kaupallisten alueiden osoittamiseen Keravan etelä- ja pohjoisosiin.


"Yleiskaavatyön yhteydessä Keravan keskusta-alue laajeni yhteensä noin 80 hehtaarilla, mikä mahdollistaa keskustan uudistavan täydennysrakentamisen", kertoo Hartman. "Tulevaisuudessa keskusta-aluetta on mahdollista myös kasvattaa nykyisen keskusta-alueen koillispuolelle Tukon lopettaessaan toimintojaan."


Elinkeinoelämän ja yritysten toimintamahdollisuuksia edistettiin varaamalla riittävästi tilaa uusille toiminnoille. Uusia työpaikka-alueita on yleiskaava-alueelle osoitettu noin 100 hehtaarilla. Myös kaupan toimintamahdollisuuksia edistettiin osoittamalla laajat kaupallisten palveluiden alueet Keravanportin läheisyyteen Lahden moottoritien (VT4) ja Vanhan Lahdentien (mt 140) väliselle alueelle.

 

Monipuolista asumista ja kattava viherverkosto

Yleiskaavan toiset kaksi keskeistä uudistusta monipuolistavat asumista sekä keskittyvät luontoarvojen säilyttämiseen. Monipuolisen asumisen mahdollisuuksista huolehdittiin varaamalla tilaa pientalorakentamiselle Kaskelasta, Pihkaniitystä ja Sorsakorven alueilta. Täydennysrakentamiseen on varauduttu Ahjon ja Ylikeravan alueilla. Lisäksi vankilan peltojen alue on yleiskaavassa osoitettu pientalorakentamisen reservialueeksi.


Viher- ja virkistysarvot sekä luonnonsuojeluun liittyvät näkökohdat otettiin yleiskaavatyössä myös laajalti huomioon.


"Yleiskaavassa osoitettiin koko Keravan laajuinen viherverkosto sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet", Hartman kertoo. "Lisäksi Haukkavuoren luonnonsuojelualue on nykyisin luonnonsuojelulain mukainen suojelualue ja Keravan eteläosissa sijaitsevasta Matkoissuon alueesta tehtiin uusi luonnonsuojelualue."  

Tutustu yleiskaava 2035:een.

Päivitetty 09.01.2019 klo 12:28