Uutiset

Keravanjoen monitoimitaloa suunnitellaan yhdessä – asukasilta 13.3.

07.03.2019 klo 13:00

Keravanjoen uuden monitoimitalon suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä eri käyttäjäryhmien kanssa. Kuluneen vuoden aikana projektiryhmä on kehittänyt suunnitelmaa muun muassa opettajien ja muiden perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen edustajien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden sekä tulevan koulun keittiö- ja siivouspalveluista vastaavien kanssa. Vammais- ja vanhusneuvostoja on kuultu prosessin aikana. Tulevat oppilaat ovat olleet mukana suunnittelemassa koulun pihaa.

Urheiluseurat toivovat koululle muun muassa tilaa omatoimiselle matalan kynnyksen liikunnalle ja harjoitustiloja kamppailulajeille. Työpajoissa on ideoitu myös erilaisia mahdollisuuksia harrasteteatteritoimintaan, elokuvien katsomiseen, musiikkiluokan monipuoliseen käyttöön ja työpajatoimintaan. Taide- ja taitoaineiden opettajat ovat hahmotelleet tilojen monikäyttöisyyttä ja jaettavuutta erilaisille ryhmille. Monitoimitalon keittiöstä tulee Keravan suurin, ja sen varustelua ja mitoitusta on pohdittu tarkasti.

Keravanjoen monitoimitalo suunnitellaan allianssi-projektimallilla, joka perustuu eri osapuolten vuoropuheluun. Tämän vuoksi monitoimitalon suunnitelma elää jatkuvasti, kun sitä kehitetään tilaajan, rakennuttajan ja käyttäjäryhmien yhteistyönä. Projekti toteuttaa monipuolisesti Keravan kaupungin strategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa Keravasta hyvän elämän kaupunki kaikille.

Lähialueen asukkailla on mahdollisuus tutustua monitoimitalon suunnitelmaan asukasillassa keskiviikkona 13.3. klo 18–20 Lapilan kartanolla. Projektin arkkitehdit esittelevät tilaisuudessa uusimpia havainnekuvia ja kertovat tarkemmin uudesta kouluprojektista. Tämän jälkeen osallistujat pääsevät kertomaan mielipiteensä suunnitelmasta ja esittämään kysymyksiä.


Kuvat ova luonnosteluvaiheen havainnekuvia Keravanjoen monitoimitalosta. Rakennuksen ulkoasu saattaa vielä muuttua.

Päivitetty 07.03.2019 klo 15:26