Uutiset

Keravanjoen monitoimitalossa panostetaan ympäristöystävällisyyteen, energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan

07.10.2020 klo 15:15

​Lapilaan rakentuvan Keravanjoen monitoimitalon suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on toimiva, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä tila, josta tulee alueelle kohtaamisen ja tekemisen keskipiste. Suunnittelusta lähtien Keravan kaupunki ja allianssikumppanit ovat hankkeen toteutuksessa panostaneet ympäristöystävällisyyteen, energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmaan.


Monitoimitalon energia- ja elinkaaritavoitteita on ohjattu Suomen oloihin kehitetyn RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla.


"Ympäristöluokitusjärjestelmistä tutumpia ovat ehkä amerikkalainen LEED sekä brittiläinen BREEAM. Niistä poiketen RTS ottaa huomioon suomalaiset parhaat käytännöt ja sen kriteeristössä on muun muassa energiatehokkuuteen, sisäilmaan ja viherympäristön laatuun liittyviä asioita", Keravan kaupungin kiinteistöjohtaja Kristiina Pasula kertoo. "Monitoimitalolle haetaan RTS-sertifikaattia sen valmistuttua, ja tavoitteeksi on asetettu vähintään 3 tähteä viidestä."


Monitoimitalon lämmitykseen tarvittavasta energiasta tuotetaan maalämmön avulla noin 85 prosenttia ja jäähdytys tapahtuu täysin maalämmön avulla. Sähköstä seitsemän prosenttia tuotetaan aurinkopaneelien avulla ja loput otetaan yleisestä sähköverkosta.


"Tavoitteena on hyvä energiatehokkuus, joka näkyy alhaisena energiankulutuksena. Monitoimitalon energiatehokkuusluokka on A, ja laskelmien mukaan monitoimitalon energiakulut tulevat olemaan 50 prosenttia pienemmät kuin Jaakkolan ja Lapilan toimipisteiden energiakulut", Pasula jatkaa.


Sisäilma-asioiden osalta monitoimitaloa toteutetaan Terve talo -kriteerien ja Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Terve talo -kriteerit ovat ohjeita, jotka toteuttamalla saadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jonka avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.


Sekä Terve talo - että Kuivaketju10-rakentaminen edellyttävät toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa tavoitteiden asettelusta valmiin rakennuksen käyttöön. Molempien toteutumista seurataan ja varmistetaan työmaalla erillisen Terve talo -koordinaattorin toimesta.


Monitoimitalon toteutuksen keskeisenä lähtökohtana on myös esteettömyys: kaikki tilat on suunniteltu niin, että liikuntaesteiset voivat käyttää niitä.


Keravanjoen monitoimitalo toteutetaan allianssimallin mukaisesti,
jossa sopimusosapuolet sitoutuvat avoimeen yhteistyöhön pyrkien saavuttamaan niin taloudellista, laadullista kuin aikataulullistakin etua. Hankkeelle on varattu 37 miljoonan euron määräraha. Valmistuessaan Keravanjoen monitoimitalo korvaa sekä Jaakkolan että Lapilan koulut.

Päivitetty 07.10.2020 klo 15:36