Uutiset

Osallistu ja vaikuta: Kerro mielipiteesi skeittipuiston luonnosvaihtoehdoista

14.04.2020 klo 15:40

​Skeittipuiston suunnittelu on edennyt luonnosvaiheeseen, jossa kommentoitavana on kolme vaihtoehtoa. Koronatilanteesta johtuen kaupunki pyytää harrastajilta kommentteja luonnoksiin kyselyn avulla, johon voi vastata 26. huhtikuuta asti. Vastauksia hyödynnetään skeittipuiston jatkosuunnittelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa.


Kyselyssä on mahdollisuus kommentoida kaikkia luonnosvaihtoehtoja sekä lopuksi äänestää mieluisinta vaihtoehtoa. Kommentit merkitään luonnoksiin eri väristen täppien avulla: punaisella täpällä merkitään kohdat, joista pitää ja sinisellä kohdat, joihin toivoo muutoksia. Tämän jälkeen avautuu ikkuna kommentin kirjoittamista varten. Luonnoksiin merkityt täpät sekä niihin kirjoitetut kommentit näkyvät kaikille vastaajille, ja muiden jättämiin kommentteihin voi vastata.

 

Kommentoitavana kolme luonnosvaihtoehtoa

Marraskuussa 2019 Keravan kaupunginhallitus linjasi, että ennen skeittipuiston sijainnin päättämistä tutkitaan Kalevan urheilupuiston lisäksi tarkemmin Sompionpuiston, Kurkelan koulun pihan ja Killan koulun pihan sopivuutta skeittipuiston sijainniksi. Linjauksen mukaisesti kaupunki aloitti selvitykset näistä kolmesta uudesta vaihtoehdosta.


Osana selvityksiä ilmeni, että Kurkelan ja Killan koulujen pihoille ei saada kustannustehokkaasti ja luontevasti sijoitettua tarvittavan kokoisia skeittipuistoja vaan kooltaan puolta pienemmät skeittipuistot. Jotta luonnosvaihtoehdot olisivat koon ja toimintojen osalta vertailtavissa, muodostavat koulujen pihoille sijoitetut pienemmät skeittipuistot yhdessä yhden luonnosvaihtoehdon. Tämän vaihtoehdon lisäksi kommentoitavana on luonnosehdotus skeittipuiston sijoittamisesta Kalevan urheilupuistoon ja Sompionpuistoon.

Päivitetty 14.04.2020 klo 15:38