Uutiset

Keskuskoulun oppilaat siirtyvät lukuvuoden 2021-2022 alusta osaksi Sompion koulua Keskuskoulun valmistumiseen saakka

25.09.2020 klo 13:55

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 23.9.2020 hyväksyä esityslistan mukaisen ehdotuksen, että Keskuskoulun kaikki luokat siirretään lukuvuodesta 2021-2022 Sompion koulun pihalla olevista parakeista Sompion kouluun ja osaksi Sompion koulun kokonaisuutta, kunnes uusi Keskuskoulu on valmistunut ja otettavissa opetuskäyttöön. 

Keskuskoulu on yksi Keravan perusopetuksen alakouluista, jossa annetaan opetusta vuosiluokkien 1.-6. oppilaille kuudessa ryhmässä. Keskuskoulu on toiminut väliaikaisissa väistötiloissa 1.8.2017 alkaen, sillä varsinaisessa Keskuskoulun koulurakennuksessa ei ole terveysturvallisuussyistä pystytty järjestämään opetusta. Väistötilat eivät kuitenkaan ole pitkälle aikavälille toimiva ratkaisu pedagogisten tarpeiden näkökulmasta ja kaupunki haluaa päätöksellään ratkaista opetuksen järjestämisestä tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Tavoitteena on tarjota jokaiselle keravalaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman laadukas ja turvallinen opiskelupaikka.

Keravalla on järjestetty pitkään opetusta poikkeuksellisin tilajärjestelyin, mutta syksyllä 2021 valmistuva ja käyttöön otettava uusi Keravanjoen yhtenäiskoulu helpottaa kaupungin koulupaikkatilannetta.

Päätöksellä turvataan luokkien pysyminen kokonaisina

Keskuskoulun osalta ratkaisulla turvataan luokkien pysyminen kokonaisina ja pyritään siihen, että välilliset vaikutukset muihin kouluihin tai luokkiin ovat mahdollisimman suotuisia. Sompion koulu on Keskuskoulun nykyistä väistötilaa lähin koulu, joka siten soveltuu sijainniltaan parhaiten Keskuskoulun luokkien sijoituspaikaksi.

"Olemme todella tyytyväisiä ratkaisuun, sillä oppilaat ja henkilöstö saavat pysyä yhdessä. Iloitsemme siitä, että saamme tämän päätöksen myötä käsityö- ja muut erikoisluokat käyttöömme ja työparin musiikkiluokan opettajasta jokaiselle," sanoo Keskuskoulun johtajaopettaja Minna Mörsky.

Asian eteneminen tästä eteenpäin

"On erittäin harmillista, että asian valmistelu on jouduttu tekemään näin kiireellisellä aikataululla lautakunnan käsittelyn kautta, ennen kuin siitä oli mahdollista keskustella asianosaisten kanssa. Ymmärrämme asiasta nousseen huolen ja teemme parhaamme, että jatko sujuisi mahdollisimman hyvin. Käytännössä tätä ensi syksynä tapahtuvaa muutosta ryhdytään seuraavaksi valmistelemaan koulujen kesken. Tämä tarkoittaa oppilaiden näkökulmasta esimerkiksi sitä, että sovitaan Keskuskoulun tulevista luokkatiloista ja molempien koulujen opetushenkilöstön kanssa keskustellaan tämän päätöksen myötä opettajan työhön liittyvistä näkökulmista," kertoo perusopetusjohtaja Terhi Nissinen.

Esityslista on nähtävillä osoitteessa: http://ktweb.kerava.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm. Pöytäkirja on nähtävillä samassa osoitteessa viimeistään 01.10.2020 lähtien.

Lisätietoja antavat perusopetusjohtaja Terhi Nissinen p. 040 318 2183 ja toimialajohtaja Tiina Larsson, p. 040 318 2160.

Päivitetty 25.09.2020 klo 13:52