Uutiset

Keskustan päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: rakennuksen ilmavirtojen suuntaa muutetaan ja olosuhteita seurataan jatkuvasti

04.02.2019 klo 11:00

​Keskustan päiväkodin päärakennuksessa kahdessa vaiheessa tehdyissä kuntotutkimuksissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja kellarikerroksessa ja löydettiin mikrobikasvustoa osassa päiväkotirakennuksen välipohjasta, ulkoseinistä ja yläpohjasta otetuista eristenäytteistä. Lisäksi tutkimuksissa havaittiin, että rakennus on erityisesti yöaikaan liian alipaineinen.


Terveystarkastajan mukaan välittömästi tehtävien toimenpiteiden avulla päiväkodin tiloja voidaan käyttää kuukausia, mutta ei vuosia. Palveluverkkotoimikunta linjasi kokouksessaan 1.2.2019, että kaupunki aloittaa selvitykset väistötilamahdollisuudesta.  

 

Rakennuksen ilmavirtojen suuntaa muutetaan ja aloitetaan jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta

Osana kuntotutkimuksia selvitettiin päiväkotirakennuksen painesuhteet ja havaittiin rakennuksen olevan erityisesti yöaikaan liian alipaineinen.


"Liiallinen alipaineisuus lisää hallitsemattomien ilmavirtausten määrää", kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Kellarikerroksessa muutetaan ilmavirtojen suuntaa, jolla ehkäistään rakenteiden mikrobien siirtymistä sisäilmaan. Kellari otetaan kokonaan pois käytöstä ja alipaineistetaan, jotta epäpuhtaudet pysyvät siellä."


Päiväkodin käytössä olevat tilat ylipaineistetaan, jolloin ilmavirrat ohjataan sisätiloista poispäin ja ehkäistään rakenteiden mikrobien kulkeutuminen sisälle.


"Ylipaineistamista ei suositella rakennuksiin, joiden elinkaarta on jäljellä pitkään, koska sisäilman kosteus pääsee ylipaineistamisen johdosta kulkeutumaan rakenteisiin. Se on kuitenkin käyttökelpoinen toimenpide rakennuksen käyttöikäennusteen ollessa muutama vuosi", Lignell kertoo. "Lisäksi päiväkotiin tilataan jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jotta kellarikerroksen alipaineistusta ja muiden tilojen ylipaineistusta voidaan seurata jatkuvasti."


Kuntotutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella päiväkodin kellarikerroksessa oleva pyykkihuolto siirretään pois ja järjestetään toisella tavalla.

 

Havaintoja mikrobikasvustosta ja kellarikerroksessa kohonneita pintakosteusarvoja

Kuntotutkimuksissa kellarikerroksen putkikanaalien seinämistä mitattiin kohonneita pintakosteusarvoja ja löydettiin orgaanista materiaalia, joka voi toimia lähteenä epäpuhtauksille. Kellarin kantavista seinistä mitatut kohonneet pintakosteusarvot ovat todennäköisesti maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamia.


Rakennuksen alapohjarakenteessa ei todettu poikkeavaa kosteutta ja koko päiväkotirakennus on salaojitettu. Päiväkotirakennuksen ulkoseinä- ja välipohjarakenteet sekä yläpohjalaatta todettiin kuiviksi.

Päiväkotirakennuksen välipohjasta otetiin 13 näytettä, joista kolmesta löydettiin mikrobikasvustoa tai viitteitä vaurioista. Ulkoseinistä otetuissa viidessä näytteessä löydettiin mikrobikasvustoa kolmesta näytteestä. Lisäksi mikrobikasvustoa löydettiin molemmista yläpohjan purueristeistä otetuista näytteistä.


"Vanhoissa rakennuksissa on tyypillisesti käytetty eristemateriaalina orgaanista ainetta, kuten purua. Sen tyyppisissä materiaaleissa mikrobilöydökset eivät ole harvinaisia ja ne voivat olla peräisin jopa rakennusajalta", Lignell kertoo. "Alkuperäistä purueristettä on rakennuksen reuna-alueilla, mutta ei keskiosan ilmanvaihtohuoneen alla. Yläpohjarakennetta on muutettu aiemmin rakennukseen toteutetun koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän asennuksen yhteydessä."


Sisäilman laadun kannalta on merkitystä sillä, onko mahdollisista vauriokohdista sisäilmayhteyttä eli voiko vauriokohdasta tulla rakenneliitosten kautta hallitsemattomasti ilmaa sisäilmaan.


"Materiaalinäytteet on otettu eristetiloista, joista ei ole suoraa sisäilmayhteyttä", Lignell kertoo. "Merkkiainekokeissa ulkoseinä-, yläpohja- ja välipohjarakenteista todettiin ilmavuotokohtia rakenneliittymissä ja läpivienneissä. Näin ollen myös mikrobeja on mahdollista kulkeutua sisäilmaan. Altistumisen mahdollisuutta ehkäistään muuttamalla rakennuksen ilmavirtojen suuntia ja seuraamalla rakennuksen painesuhteita jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla."


Tutustu sisäilmatutkimusraporttiin ja analyysiraporttiin

Päivitetty 04.02.2019 klo 11:16