Uutiset

Keskustan pyöräkaistojen rakentaminen jatkuu Keskikadulle asti: ajorata Kauppalantalolta Keskikadulle suljettu 7.-21.9

04.09.2020 klo 16:00

​Kaupunki jatkaa Aleksis Kiven tien ja Paasikivenkadun yksisuuntaisten, punaisella asfaltilla päällystettyjen pyöräkaistojen rakentamista Keskikadulle asti. Jotta töitä voidaan jatkaa, suljetaan ajorata Aleksis Kiven tie 2:sta lähtien Keskikadulle asti 7.-21.9. ajoradan ja kevyen liikenteen väylien linjauksen ja pintojen uusimisen ajaksi.


Ajoradan sulkeminen sekä katujen perusparannus tuovat muutoksia keskustan liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Kokonaisuutena Keskikadulle asti ulottuvat pyöräkaistat sekä Aleksis Kiven tien ja Paasikivenkadun perusparannustyöt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. 

 

Keskustan bussi- ja autoliikenne kiertoreitille sekä muutoksia pysäköintijärjestelyihin

Ajoradan sulkeminen Aleksis Kiven tie 2:sta Keskikadulle asti muuttaa autoilijoiden liikennejärjestelyitä keskustassa. Keskustan Kehältä saapuvat kiertävät työmaan Asemantien kautta tai Sibeliuksentietä ja Keskikatua pitkin. Kurkelankadun suunnasta tulevat voivat kiertää joko Sibeliuksentien kautta tai Paasikivenkadun kautta joko Keskikadun tai Asemantien kautta.


Katutöiden aikana kadunvarren autopaikat eivät ole käytössä. Keskustassa voi pysäköidä joko Torikadun pysäköintialueella, Kauppakaari 4:n pysäköintialueella tai kauppakeskus Karusellin pysäköintihallissa.


Keskustan bussiliikenne on ohjattu kiertämään Asemantien kautta. Aleksis Kiven tiellä ja Paasikivenkadulla olevat bussipysäkit Keravan tori ja Keravanaukio eivät ole käytössä. Tilapäiset pysäkit sijaitsevat Asemantiellä Kauppakaaren suojatien kohdalla.


Ajoradan sulkeminen ei aiheuta kiertoreittejä kävelijöille tai pyöräilijöille. Ajoradan ollessa suljettu, kevyen liikenteen väylät ovat käytössä mutta niitä kavennetaan molemmilta puolilla katua töiden etenemisen mukaisesti. Töiden jatkuessa ja ajoradan avauduttua kavennetaan kevyen liikenteen väyliä vuorotellen, ensin itäpuolelta ja lopuksi länsipuolelta. 

 

Pyöräkaistojen rakentamista jatketaan nyt Keskikadulle asti

Ensimmäiset Keravalla kokeiltavat yksisuuntaiset pyöräkaistat alkavat Torikadun suojatieltä ja nousevat Kauppakaaren kohdalla kävelykadulle. Kauppakaaren jälkeen pyöräkaistat kiertävät bussipysäkit ja -katokset Keskikadulle asti. Kaistat rakennetaan punaisesta väriasfaltista ja asfalttiin maalataan tarvittavat tiemerkinnät ja opasteet.


Pyöräkaistojen rakentamisen yhteydessä kauppakeskus Karusellin kohdalla siirretään ja muutetaan katupysäköinnin autopaikat vinopaikoiksi sekä lisätään Kauppalantalon puolelle neljä uutta autopaikkaa. Lisäksi jatketaan Aleksis Kiven tien perusparannuksen viimeistelyä, jossa kauppakeskuksen vastakkaisen puolen kävelykatu tasoitetaan ja sen pinta uusitaan. Myös Paasikivenkadun ajoradan pinnalla oleva kivet poistetaan ja korvataan asfaltilla.


Vuonna 2021 yksisuuntaisia pyöräkaistojen rakentamista on tarkoitus jatkaa Keskikadulta aina Kurkelankadulle asti. Kaistojen rakentamisen jatkuessa ne kiertävät katusuunnitelman mukaisesti bussipysäkit ja -katokset Asemantielle asti, minkä jälkeen ne kadun kapeuden takia jatkuvat molemmin puolin ajorataa nykyisten pyöräkaistojen paikoilla Kurkelankadulle asti. 

Päivitetty 04.09.2020 klo 16:48