Uutiset

Ketjutie 5:den asemakaavamuutos etenee: Cityvaraston harrastus- ja yritystiloja ei pureta tai toimintaa lakkauteta lähivuosina

26.09.2019 klo 15:10

​Ahjossa Ketjutie 5:ssä sijaitsevalla teollisuusalueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tarkoituksena on muuttaa teollisuus- ja varastorakennuksen sisältävä korttelialue vaiheittain asuinkäyttöön.


"Korttelialueella tapahtuvista muutossuunnitelmista huolimatta alueella sijaitsevassa Cityvarastossa olevat harrastus- ja yritystilat säilyvät", kertoo Cityvaraston toimitusjohtaja Ville Stenroos. "Rakennusta ei ole tarkoitus purkaa tai siellä olevaa toimintaa lakkauttaa lähivuosina, sillä rakennus on hyvässä kunnossa ja tilojen käyttö aktiivista. Itseasiassa, harrastus- ja yritystoimintaa on tarkoitus kehittää."


Nykyinen Cityvaraston rakennus on osa kaavahanketta, koska hankealuetta halutaan tutkia laajempana kokonaisuutena. Näin aluetta voidaan suunnitella laadukkaammin sekä lisäksi huomioida myös mahdollisuudet alueen käyttöä parantaviin liikkumisreitteihin.


Asemakaavamuutoksen mukaisen asuinrakentamisen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavahankkeeseen kuuluvan teollisuusalueen eteläosasta, joka on nykyisin asfaltoitua ulkovarastointialuetta. Rakentaminen tehdään vaiheittain, jotta alueen nykyinen harrastus- ja yritystoiminta voidaan säilyttää mahdollisimman kauan.


Toteutuessaan kaavahanke mahdollistaa noin 400 uuden asunnon rakentamisen ja luo edellytyksiä Kerava-Nikkilä-radan toteutumiselle.


"Toteutuakseen Keravan ja Nikkilän välinen ratayhteys vaatii riittävän asutuksen radan asemien läheisyyteen. Ilman asukkaita ratayhteyden toteuttaminen ei ole kannattavaa", va. kaupunkikehitysjohtaja Tiina Hartman selventää. "Nykyisen teollisuusalueen muuttaminen asuinalueeksi tuo myös positiivista pöhinää Ahjoon."


Asemakaavamuutoksessa osoitettu uudisrakentaminen ei supista lähivirkistysalueita.  Liikkuminen Ketjupuiston luonnontilaisella sekametsäalueella ohjataan osana kaavahanketta olevalle uudelle kevytväylälle, mikä ehkäisee alueen maaston kulumista. Kevytväylän rakentaminen ei myöskään uhkaa Ketjupuistossa sijaitsevien muinaismuistojen säilymistä, sillä ne on huomioitu kaavamuutoksessa.


Ketjutie 5:den asemakaavahanke on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaupunkikehitysjaosto käsitteli hanketta 19.9.2019 pidetyssä kokouksessaan ja päätti äänestyksen jälkeen asettaa Ketjutie 5:den asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 26.9.-11.10.2019.

Päivitetty 26.09.2019 klo 15:23