Uutiset

Kielitaito on valttikortti tulevaisuudessa – ilmoittaudu A2- ja B2-kielten ryhmiin

11.02.2019 klo 14:45

Monipuolinen kielitaito avaa ovia tulevaisuudessa ja on tutkitusti hyväksi aivoille. Keravan peruskoulujen monipuolisessa kielivalikoimassa on vaihtoehtoja ranskasta kiinaan ja espanjasta venäjään. Ilmoittautuminen vapaaehtoisten kielten ryhmiin syksyksi 2019 on ajankohtaista nyt.

Tiesitkö, että maailmassa on jopa 7000 kieltä? Tai että yli puolet maailman väestöstä on kaksikielisiä tai monikielisiä? Tai tiesitkö, että keravalaisissa peruskouluissa opetetaan suomen ja ruotsin lisäksi albaniaa, englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, saksaa, thai-kieltä, turkkia, venäjää ja viroa?

Miksi kieliä sitten kannattaa opiskella? Monipuolinen kielitaito on myös valttikortti tulevaisuuden työelämässä ja globaalissa maailmassa. Kielitaito on hyödyksi aivojen toiminnalle, koska se lisää monimutkaisten ajatteluprosessien hallintaa. Lisäksi kielten opiskelu on erinomainen muistin kehittämisen keino ja tukee lapsen kehitystä oppijana, myös muissa oppiaineissa kuin vain kielissä.

Ensi lukuvuodesta alkaen kaikki Suomen 1. luokan oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opinnot jo ensimmäisenä kouluvuotenaan. Varhennetulla kielen opiskelulla luodaan perusta elinikäiselle kielitaidolle, jonka pääpaino on rohkeassa kielenkäytössä sekä suullisessa kielitaidossa. Varhennetussa kielenopetuksessa hyödynnetään lasten kielen oppimisen herkkyyskautta ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti toiminnallisten leikkien, laulujen ja pelien kautta. Keravan peruskoulujen varhennetusta kielestä ja mahdollisesta kieliohjelman päivityksestä päätetään kasvatus- ja opetuslautakunnan helmikuun kokouksessa.
 

Ilmoittautuminen vapaaehtoisten A2- ja B2-kielten ryhmiin

Suomenkielisen perusopetuksen oppilailla on kaikille yhteisten A1-englannin ja 5. luokalta alkavan B1-ruotsin lisäksi mahdollista opiskella vapaavalintaisia A2- ja B2-kieliä.

4. luokalta alkavan A2-kielen vaihtoehdot ovat

  • ranska
  • saksa
  • venäjä

8. luokalta alkavan B2-kielen vaihtoehdot ovat

  • espanja
  • kiina

Valinnaiset kielet edellyttävät oppilaalta itseltään kiinnostusta ja pitkäjänteistä sitoutumista kielen opiskeluun. Valinnaisia kieliä opiskellaan peruskoulun loppuun saakka, eikä sitä voi keskeyttää ilman erityisen painavaa syytä.

Sekä alakoulun A2-kielivalinta että yläkoulun B2-kielivalinta ovat ajankohtaisia, sillä kielivalintoja tehdään kouluilla helmi-maaliskuun aikana.

  • A2-kielen valinnat tehdään 28.2.-15.3.2019 välisenä aikana
  • B2-kielen valinnat tehdään yläkoulun valinnaisainevalintojen yhteydessä helmikuussa

Vapaavalintaisten A2- ja B2-kielten opetus tapahtuu pääsääntöisesti eri koulujen oppilaista koostuvissa ryhmissä, eikä opetus näin ollen ole välttämättä omalla koululla. Ryhmän muodostumisen ehtona on, että vähintään 14 oppilasta aloittaa ryhmässä.
 

Ilmoittautuminen oman äidinkielen opetusryhmiin

Keravalla asuvilla monikielisillä lapsilla on mahdollista opiskella vapaaehtoista, perusopetusta täydentävää omaa äidinkieltä tai kotikieltä. Opetusta järjestetään ilmoittautumisten perusteella. Kuluvana lukuvuonna opetettavia kieliä ovat albania, englanti, saksa, thai, turkki, venäjä ja viro. Opetusryhmiin voivat osallistua myös suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat, jotka ovat opiskelleet kyseisellä kielellä ulkomailla, esimerkiksi vanhempien työkomennuksen vuoksi, ja osaavat kieltä äidinkielen tasoisesti.

Myös vapaaehtoisen oman äidinkielen / kotikielen opetukseen ilmoittautuminen on ajankohtaista niille oppilaille, jotka eivät vielä opiskele kieltä, mutta haluaisivat aloittaa opiskelun ensi syksystä.

  • oman äidinkielen/ kotikielen opetukseen ilmoittautuminen on avoinna 1.2.-15.2.2019 välisenä aikana

Vapaaehtoisen oman äidinkielen / kotikielen opetus tapahtuu pääsääntöisesti eri koulujen oppilaista koostuvissa ryhmissä, eikä opetus näin ollen ole välttämättä omalla koululla. Ryhmän muodostumisen ehtona on, että vähintään 10 oppilasta aloittaa ryhmässä.

 

Lue lisää:

Opetushallituksen kokoamat 20 hyvää syytä siitä, miksi kieliä kannattaa opiskella: http://www.oph.fi/download/183342_miksi_kannattaa_opiskella_kielia_posteri.pdf

Käy täältä lukemassa lisää kielten opiskelun hyödyistä sekä pelaamassa kielimaistiaisia saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielillä: http://www.kielitivoli.fi/

Monikielisen oppilaan oman äidinkielen/ kotikielen opiskelun tärkeydestä: https://www.oph.fi/download/179673_oma_mieli_oma_kieli.pdf

Päivitetty 11.02.2019 klo 14:47