Uutiset

Killan koulun kuntotutkimukset valmistuneet: ryömintätilan painesuhteita seurataan, paikalliset kosteusvauriot korjataan ja ilmanvaihtoa parannetaan

12.04.2019 klo 12:00

​Tulevaa peruskorjausta varten sekä koulussa koettujen sisäilmaongelmien takia tehdyt kuntotutkimukset Killan koulussa ovat valmistuneet. Tutkimusten perusteella rakennuksen alipaineistetun ryömintätilan painesuhteita aletaan seurata jatkuvasti. Myös pesu- ja keittiötiloissa havaitut rikkoutuneet pintarakenteet korjataan. Pinnoitteiden laajamittaiset korjaustyöt tehdään tulevan peruskorjauksen yhteydessä.


Ilmanvaihtotutkimuksissa löydetyt kiireellisimpiä korjaustoimia vaativat puutteet on jo korjattu. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty sekä samalla korjattu erityisesti poistoilmamäärissä todetut puutteet.

 

Rakennuksen alapohjan painesuhteita seurataan jatkuvasti ja kosteiden tilojen paikalliset vauriot korjataan

Rakennetutkimuksissa havaitut merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät olivat rakennuksen alapohjan ryömintätilan epäpuhtaudet, ulkoseinäliittymien epätiiviydet ikkunoiden ja pilarien liittymissä sekä sisäpinnoilla olevat paikalliset mikrobivauriot keittiössä ja osassa pesuhuonetiloja. Lisäksi mineraalikuitujen pitoisuudet olivat kohonneet liikuntasalin yläkatsomossa. Koulurakennuksen hiilidioksidipitoisuudet sekä sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet olivat alle toimenpiderajojen ja painesuhteet tavoitetasolla.


"Käyttöä ajatellen on oleellista, että ryömintätila on alipaineistettu koneellisesti eli ilmavirran kulkusuunta on sisätiloista alustatilaan päin", kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Ryömintätila tulee kuitenkin puhdistaa orgaanisesta materiaalista. Ensi vaiheen toimina alapohjan painesuhteiden seurantaa toteutetaan jatkuvatoimisesti. Seurantajärjestelmän asennus tehdään keväällä. Myös paikalliset vauriot kosteissa tiloissa korjataan. Muut todetut korjaustarpeet voidaan toteuttaa tulevan peruskorjauksen yhteydessä."


Ulkoseinien eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä todettiin mikrobikasvua ainoastaan paikallisesti yhdessä näytteessä. Ulkoseinien eristetilassa ei todettu poikkeavaa kosteutta. Vaurioita ei havaittu myöskään yläpohjan ja vesikaton rakenteissa. Sen sijaan koulurakennuksen ikkunarakenteet ovat ikääntyneet ja ikkunapellityksissä on puutteita.


Koulun laatoitetuissa tiloissa ei ole vedeneristettä, koska sitä ei rakentamisajankohtana edellytetty. Sen johdosta kosteus on päässyt kulkeutumaan lattiarakenteeseen ja aiheuttanut paikallisia vaurioita siivouskomerossa, muutamassa wc-tilassa, pesuhuoneessa ja keittiössä. Liikuntasalin patterivuoto ja opettajainhuoneen astianpesukoneen vuotovahinko olivat aiheuttaneet paikallisia kosteusvaurioita. Muut rakennuksen lattiarakenteet olivat kuivia.

 

Kiireelliset ilmanvaihtoa parantavat korjaukset on jo tehty

Ilmanvaihtotutkimuksissa löydetyt kiireellisimpiä korjaustoimia vaativat puutteet on jo korjattu: ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu, osassa koneista on uusittu kiilahihnat ja vanhimmista koneista on poistettu kuitulähteet. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty sekä samalla korjattu erityisesti poistoilmamäärissä todetut puutteet. Tutkimuksissa huomattiin, että rakennuksen ilmanvaihtokoneet alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä.


"Koulurakennuksen tuloilmamäärät ovat rakennusaikaisten määräysten mukaisia. Ilmamäärät voivat kuitenkin tuntua riittämättömiltä nykykäytäntöihin verrattuna, sillä nykymääräysten mukaiset tuloilmamäärät ovat kaksinkertaiset rakennuksen rakennusaikaisiin määräyksiin verrattuna", Lignell kertoo.


Koulun läksykerhon tiloina käyttämät huoneet 2.024 ja 2.025 on alun perin tarkoitettu varastotiloiksi. Huoneeseen 2.024 tuleva ilma on suunniteltu tulevan huoneesta 2.025 välioven ritilän kautta, mitä varten huoneeseen 2.025 on lisätty tuloilmakanava. Välioven eteen sijoitetut kaapit kuitenkin estävät ilman pääsyn huoneeseen 2.024, minkä takia ne pitäisi poistaa.


Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös salaoja-, jätevesi- ja sadevesiviemärikuvaukset sekä vesi- ja lämpöjohtojen kuntotutkimukset, joiden tuloksia käytetään tulevan peruskorjauksen yhteydessä.


Tutustu raportteihin: Ilmanvaihtoraportti 1/2019 ja Kuntotutkimusraportti 3/2019


Päivitetty 12.04.2019 klo 13:51