Uutiset

Killan koulussa aloitetaan kuntotutkimus ja sisäilmaa seurataan antureiden avulla

19.09.2018 klo 16:00

Killan koulussa aloitetaan koko rakennuksen kattava sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään sekä tulevan peruskorjauksen suunnittelussa että mahdollisissa korjaustoimenpiteissä ennen koulun peruskorjausta tulosten niin edellyttäessä. Lisäksi koulun sisäilmaa seurataan tiloihin asennettavien antureiden avulla.


Osana kuntotutkimusta tehdään muun muassa kosteusmittauksia, tutkitaan rakennuksen sisäilmaolosuhteita sekä rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa. Kuntotutkimuksen tulosten on suunniteltu valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä ja tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.


Koulun sisäilmaa seurataan myös antureiden avulla. Anturit seuraavat jatkuvasti muun muassa koulun tilojen lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidin määrää, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten määrää sekä tilojen paine-eroa ulkoilmaan.


Lisäksi syyskuun aikana tutkitaan, onko koulun ilmanvaihtojärjestelmässä kuitulähteitä ja tarvittaessa ne poistetaan. Myös koulun ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään joko syys- tai joululoman aikana.


Käyttäjäkysely, haastattelut ja aistinvarainen kartoitus toimivat kuntotutkimuksen pohjana

Koulun henkilökunnalle tehtiin käyttäjäkysely lokakuussa 2017 ja heitä haastateltiin koulun sisäilma-asioihin liittyen marraskuussa 2017. Lisäksi koululla tehtiin aistinvarainen kartoituskäynti marraskuussa 2017. Koulun sisäilmaa on parannettu myös jo aikaisemmin erilaisten korjaustoimenpiteiden avulla.


Käyttäjäkyselyyn vastasi 86 prosenttia henkilökunnasta. Saatujen vastausten perusteella Killan kouluun liitettyä pysyvää tai pitkäaikaista haittaa koki neljä henkilöä, minkä lisäksi 60 prosenttia vastaajista koki oireilua rakennuksessa. Voimakkaimmiksi sisäilmahaitat koettiin koulun ylemmässä kerroksessa. Kyselyyn vastanneet kokivat, että kouluun jo aikaisemmin tehdyt korjaukset ovat auttaneet jonkin verran henkilökunnan kokemiin sisäilmaoireisiin. Siitä huolimatta ilmanvaihdon puutteet koettiin ongelmallisiksi.


Kyselyn mukaan tunkkaisuutta sekä homeen ja viemärin hajua koettiin runsaasti ensimmäisessä kerroksessa ja lievästi toisessa kerroksessa. Toisessa kerroksessa havaittiin myös jonkin verran kemikaalimaista hajua. Lisäksi 76 prosenttia vastaajista raportoi hajujen leviämisestä varsinkin viemäreistä ja vessoista.


Kiinteistön aistinvaraisessa kartoituksessa todettiin ikkunarakenteiden olevan teknisen käyttöikänsä päässä ja yläkerran kattoikkunoiden kuilujen olevan paikoin huonossa kunnossa. Yläkerrassa havaittiin myös käytöstä poistettuja viemäreitä. Lisäksi liikuntasalin ja ruokasalin seinissä ja katossa on 1980-luvun rakennuksille tyypillisesti äänieristeenä suojaamatonta mineraalivillaa.


Kyselyn jälkeen havaittiin viemärinhajujen leviämisen olevan irtonaisen viemärintuuletusputken aiheuttama, minkä johdosta viemärintuuletusputki korjattiin. 


Tutustu käyttäjätutkimuksen tuloksiin
Tutustu raporttiin alkukartoituksesta ja tutkimussuunnitelmasta

Päivitetty 19.09.2018 klo 16:17