Uutiset

Koivulan työpaikka-alueen louhintatyöt alkavat

17.05.2022 klo 14:15

​Kaupunki valmistautuu Koivulan työpaikka-alueen esirakentamiseen aloittamalla alueen louhintatyöt. Poraustyöt alueella aloitetaan tällä viikolla ja räjäytystyöt ensi viikolla. Murskaustöiden on suunniteltu alkavan syksyllä 2022. Louhintatyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2024. Kaupunki kehittää Koivulan työpaikka-aluetta parantaakseen Keravan työpaikkaomavaraisuutta Keravan yleiskaavassa 2035 hyväksytyllä tavalla.


Louhintatöihin aloittamista varten on Koivulan työpaikka-alueen lähialueilla tehty kiinteistökatselmuksia, joiden valmistumisen jälkeen poraustyöt alueella aloitetaan jo tällä viikolla. Porauksia tehdään arkisin klo 7-20. Räjäytystyöt työpaikka-alueella alkavat ensi viikolla aluksi koeluontoisilla ja pienimmillä louhintakentillä, jolloin räjäytyksiä voi olla useampia päivässä. Töiden edetessä räjäytyksiä tehdään arkisin pääsääntöisesti 2-3 kertaa päivässä sovituissa aikaikkunoissa klo 8-18 välisenä aikana.


Räjäytyksiä tehdään pääsääntöisesti kolmessa aikaikkunassa klo 9-10, klo 11-12 ja klo 13.30-14.30, joista jokaiseen sisältyy yksi räjäytyskerta. Jos räjäytystä ei ehditä tehdä suunnitellussa aikaikkunassa, siirtyy räjäytys seuraavaan aikaikkunaan. Töiden aikana aikaikkunoihin voi tulla muutoksia, joista ilmoitetaan lähialueen asukkaille etukäteen.


Kaupunki seuraa louhintatöistä aiheutuvaa tärinää lähikiinteistöihin asennettavien tärinämittareiden avulla. Lisäksi kaupunki suorittaa alueella melumittauksia. Kaupungilla on Koivulan työpaikka-alueen kehittämistä varten lainvoimainen ympäristölupa ja louhintatöistä on tehty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle meluilmoitus. Hankkeen aiheuttamista meluhaitoista on myös ilmoitettu lähialueelta tontin ostaneille tonttilunastuksen yhteydessä.


Poraus-, räjäytys- ja murskaustöitä Koivulan työpaikka-alueella tehdään syyskuun 2024 loppuun asti. Poraus- ja räjäytystyöt alueella alkavat tällä ja ensi viikolla ja murskaustyöt alkavat ensimmäisen kerran syksyllä 2022. Murskaustöitä tehdään arkisin klo 8-16. Louheen murskausta tai isojen lohkareiden hydraulista pilkkomista eli rikotusta ei tehdä touko-elokuun aikana. Louhintatöiden valmistuttua työt alueella jatkuvat työpaikka-alueen esirakentamistöillä ennen tulevien katujen rakentamista ja viimeistelyä.


Koivulan työpaikka-alueen kehittäminen luo mahdollisuuksia uusille yrityksille ja työpaikoille

Koivulan työpaikka-alueen valmistuminen parantaa yritysten sijoittumismahdollisuuksia Keravalle sekä kehittää Keravan tonttitarjontaa. Yritystontit auttavat kaupunkia kilpailemaan muiden lähikuntien kanssa sekä työpaikkojen tarjonnassa että houkuttelemaan uusia yrityksiä ja asukkaita Keravalle.


Koivulan alueen kehittäminen yritysalueeksi on hyväksytty Keravan yleiskaavassa 2035, jonka tavoitteena on mahdollistaa noin 1 prosentin väestönkasvu ja työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen. Voimassa oleva kaava sallii Koivulan työpaikka-alueen molemmille tonteille monipuolista yritystoimintaa. Tonteille voi sijoittaa ympäristöhäiriötöntä teollisuutta sekä siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia. Tontit sopivat myös yrityksille, jotka etsivät logistiikkatoiminnoille sopivaa sijaintia tai toimisto- ja palvelutilaa.

Päivitetty 17.05.2022 klo 14:18