Uutiset

Koronabotti – Itsepalveluajanvaraus koronatestiin Uudenmaan asukkaille

16.09.2020 klo 10:35

HUSin alueella asuvat voivat nyt varata itse ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotin kautta.

Keväällä käyttöönotetussa Koronabotissa käyttäjät ovat voineet arvioida tarvettaan käydä koronavirustestissä. Nyt Koronabottiin on lisätty Uudenmaan asukkaille mahdollisuus varata itse aika näytteenottoon. Helsinkiläisten itsepalvelukanava koronatestin ajanvaraukseen on edelleen Omaolo, jonne Koronabotti ohjaa helsinkiläiset.

Vastattuaan Koronabotin oireita ja altistumista arvioiviin kysymyksiin, käyttäjä voi varata itselleen sopivan ajan näytteenottopisteeseen. Ennen ajanvarausta asiakkaat täyttävät esitiedot.

Ajanvaraukseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Tällä hetkellä voit tehdä ajanvarauksen vain itsellesi. Mahdollisuus varata aika toisen puolesta, esimerkiksi lapselle, on tulossa palveluun myöhemmin. Jos haluat varata ajan toiselle, soita oman kuntasi koronaneuvontanumeroon.

Uudistuksen uskotaan vähentävän ruuhkaa palvelunumeroissa

Koronavirustestiin HUSin alueella pääsee edelleen myös soittamalla oman kunnan ohjeiden mukaisesti koronaneuvontapuhelimeen, terveysasemalle, Päivystysapuun tai Omaolo-palvelun kautta. "Toivomme, että koronabotin itsepalveluajanvaraus vähentää ruuhkia puhelinpalveluissa", toteaa vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta.

Ohjeet ja vastaus tekstiviestillä

Varattuaan ajan koronatestiin asiakas saa vahvistuksen näytteenottoajasta sekä tulo-ohjeet tekstiviestillä. Myös näytevastaukset saapuvat tekstiviesteinä testivastauksen valmistuttua.

Koronavirustestin tulokset näkyvät lisäksi Omakannassa, mutta terveydenhuollon organisaatioiden ja kuntien välillä on eroa siinä, millaisella viiveellä tiedot tulevat Omakantaan näkyviin.

Mikäli vastaus on positiivinen, kunnan tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjä soittaa sairastuneelle ja kysyy altistumistietoja.

Palvelun ovat toteuttaneet HUSin Epidemiologinen yksikkö ja HUS Tietohallinnon Sähköiset asiointipalvelut.

Osoite: koronabotti.hus.fi 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

 

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirustest och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter.

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. För närvarande kan du endast boka tid för dig själv. Möjligheten att boka tid för en annan person, exempelvis för ett barn, kommer till tjänsten senare.

Reformen tros minska på köerna i servicenumren

Man kommer även till coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo. "Vi hoppas att Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna", konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt ankomstanvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Resultaten av coronavirustesterna är också synliga på Mina Kanta-sidorna men hur snabbt informationen syns varierar beroende på organisationerna inom hälsovården och kommunerna.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

Adress: koronabotti.hus.fi/sv

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

­­­

Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

 

People living in the HUS area can now book an appointment for coronavirus sampling using the Coronabot.

The Coronabot website, which has been available since the spring, helps users determine their need for coronavirus testing. Starting in September, the Coronabot will also offer Uusimaa residents the option to book an appointment for sampling directly online. For Helsinki residents, Omaolo web service remains the designated self-service channel, to which the Coronabot also directs Helsinki residents.

After answering the Coronabot's survey involving symptoms and exposure, the user can book a suitable appointment for a test site. Customers are asked to fill in preliminary health information before booking a test.

Using the service requires online banking credentials or a mobile certificate. At the moment, you can only book an appointment for yourself. A feature that allows users to book an appointment also for other people, such as one’s child, will be added to the service in the future.

New service is expected to help with overwhelmed helplines

Booking a test appointment by calling is still possible. You may call the coronavirus helpline, your health center, the Medical Helpline 116 117, or you can book via the Omaolo service. Follow your municipality's instructions. "Our hope is that the self-service appointment booking enabled by the Coronabot will reduce the number of calls to helplines," states Sirpa Arvonen, head of eHealth services in HUS IT Management.

Instructions and test results via SMS

After booking a test appointment, the customer will receive a confirmation of the time and arrival instructions via text message. The test results will also be sent to the customer as a text message.

The results of the coronavirus test will be visible in My Kanta as well. How quickly the results appear in My Kanta varies between different healthcare providers and municipalities.

If the test result is positive, a staff member from the municipality's infectious diseases control unit will call the customer to ask about their coronavirus exposure for contact tracing.

The service was implemented by HUS's Epidemiological Unit and HUS IT Management's eHealth services.


Web address: koronabotti.hus.fi/en


Päivitetty 12.10.2020 klo 11:56