Coronavirus: provtagning och vaccineringar i Kervo

I det här nyhetsbrevet finns information beträffande det, hur du kan reservera en tid för coronavirusprovtagning och – vaccinering i Kervo.

Vid behov får du hjälp av Toimintakeskus (Verksamhetscenter) Topaasi. De anställda i Topaasi använder tolkar vid behov.  

Topaasi ger handledning och rådgivning för invandrare som är Kervobor (mån-fre kl 9–16, Santaniitynkatu 6). En anställd kan nås i tel. numret 040 318 2399.

 

Provtagning

Provtagning: Jäspilägatan 18, 04250 Kervo samt Metsolavägen 9, 04200 Kervo (mån-fre kl 8–20 och lör-sön 10–18).

En enda symptom ger en anledning till provtagning (t. ex. snuva, hosta, halsont, muskelvärk, diarré eller feber).

Tid för provtagning reserveras i förväg. Ta med dig legitimation (pass, ID-kort, kelakort eller körkort). Även barn som ska testas ska ha legitimation med sig.

Reservera en tid för provtagning i adressen koronabotti.hus.fi (24/7). Du kan även reservera en tid via botten för ditt barn som är under 16 år. Provsvaren kommer att skickas via textmeddelande.

Tid kan också reserveras genom att ringa till hälsovårdscentralen (09 2949 3456, mån-tors kl 8–15 och fre  8–14).

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska om provsvaret på ett negativt coronatest via koronatietoni.fi –tjänsten. För inloggning behöver du internetbankkoder eller mobil ID.

 

Karantän

Om du är i karantän, undvik närkontakter med personer, som inte tillhör ditt eget hushåll. Under karantänen får man inte gå till exempel i arbetet, skolan eller daghemmet, affären, apoteket eller fritidsintressen.

Om en person som är i karantän får symptom, ska hon/han coronatesta sig. Det är bra för familjemedlemmarna att stanna kvar i karantän självmant, tills provsvaret har färdigställts.

Även innan karantänen avslutas ska man koronatesta sig innan man återvänder till skolan eller till daghemmet.

Coronavaccineringar

Coronavaccineringsplatsen: Kauppakaari 1, 04200 Kervo.

Kom till vaccineringen bara när du är frisk. Kom inte till vaccineringen, om du är sjuk, har blivit exponerad för coronavirusinfektionen eller om du är i karantän. Man ska använda munskydd på vaccineringsplatsen.

Man ska reservera en tid för coronavaccineringen i förväg. Om du har symptom på sjukdomen, inhibera vaccineringstiden som du har reserverat och reservera en ny tid.

 

Tidsbeställning

Tidsbeställning för vaccineringar är för närvarande öppet för följande grupper:

 • de som är födda år 1951 och tidigare födda och närståendevårdare som bor i samma hushåll med dem och över 65-åriga
 • den första riskgruppen (12–69-åriga, de som är födda år 1952–2009, de som redan är 12 år fyllda)
 • den andra riskgruppen (12–69-åriga, de som är födda år 1952–2009, de som är 12 år fyllda)
 • 16–69-åriga (de som är födda år 1952–2005, de som redan är 16 år fyllda) personer som har en god grundhälsa

Närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer i hög ålder kan reservera en tid bara genom att ringa.

Att få vaccinationsskydd kräver två vaccineringstillfällen. Du kan reservera en tid för båda vaccinationer på en och samma gång.

Reservera en tid på koronarokotusaika.fi –sidan:

 • i koronarokotusaika.fi –tjänsten kan du välja finska, svenska eller engelska som språk.
 • För att kunna reservera en tid behöver du nätbankskoder eller mobil ID. Du kan uträtta en annan persons ärenden, om du har en officiell fullmakt för att agera i stället för en annan person.

Du kan också reservera en tid genom att ringa:

 • Numret för tidsreservation 040 318 3113 (mån-fre kl 9–15). Numret fungerar enbart på finska
 • Välj den gruppen i röstmeddelandesystemet, vars vaccineringstur det är när du reserverar en tid för vaccineringen.
 • En återuppringningstjänst är i användning, ditt meddelande om återuppringning sparas in i systemet. Vi ringer upp, när det finns lediga tider.
 • Numret är enbart till för att reservera en tid för vaccineringen. Man kan inte fråga efter övriga ärenden i det här numret.

Att inhibera sin tid för vaccinering

Vid behov kan du inhibera din tid för vaccinering:

 • via koronarokotusaika.fi –tjänsten
 • genom att ringa till numret 09 2949 3456 och att lämna ett meddelande i röstmeddelandesystemet. Berätta i meddelandet
  • ditt eget namn
  • att du inhiberar din tid för coronavaccineringen
  • datum och klockslag, för tiden som du inhiberar.
  • Om du har reserverat en tid för båda vaccinationerna på en och samma gång: Om du inhiberar den första vaccineringstiden, inhiberas även tiden för boostervaccinationen. Båda tiderna ska reserveras om igen.

Vaccineringsordningen

 

Kervo följer nationell vaccineringsordning. Ordningen för coronavaccineringen bestäms på basen av en medicinsk riskbedömning.

1. Personalen inom hälsovården som behandlar coronapatienter samt personalen inom dygnet runt-vården och boende i dem

2. Ålderstigna och personer, som har kroniska sjukdomar som gör att de exponeras för en allvarlig coronavirussjukdom, samt personalen inom social- och hälsovården

3. Övrig befolkning

 

Använd munskydd och se till att du har god hand- och hostandehygien

 

Coronavirus smittas i första hand i form av droppar från luftvägarna, när en insjuknad person hostar, nyser, talar eller sjunger. Användning av munskydd kan minska smittor, eftersom dropparna sprider sig inte till omgivningen, när munskydd används på rätt sätt.

Det är viktigt att fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd efter vaccineringen, ta hand om god hand- och hostandehygien, använda munskydd och coronatesta sig, om det uppstår symptom.

Använd mask

 • när du ska coronatesta dig eller -vaccinera dig
 • i kollektivtrafiken och i övriga offentliga transportmedel (exempelvis i tåg, buss och taxi)
 • i offentliga inneutrymmen och tillställningar för allmänheten (exempelvis skolor från och med grundskolans årskurs 6, affärer, bibliotek, idrottslokaler och kyrkor)
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om det arbetar eller vistas flera personer i samma utrymme.

Skydda dig själv och dina närstående från coronavirussmittan

 

 • Om du får symptom, coronatesta dig och i övrigt stanna hemma
 • Minimera kontakterna och kom ihåg över 2 meters säkerhetsavstånd.
 • Tvätta händerna, hosta i ärmen.
 • Använd munskydd, när du rör dig i platser, där det finns andra människor.
 • Ha Koronavilkku påslagen och följ instruktionerna i den (ytterligare information koronavilkku.fi, applikationen har finska, svenska och engelska som språk).
 • Ta vaccinationen, när det blir din tur. 


Päivitetty 05.07.2021 klo 10:23