Coronavirus: provtagning och vaccineringar i Kervo

På denna sida finns information om hur du kan reservera en tid för coronavirusprovtagning och – vaccinering i Kervo.

Provtagning

Tid för provtagning reserveras i förväg. Ta med dig legitimation (pass, ID-kort, kelakort eller körkort). Även barn som ska testas ska ha legitimation med sig.

Reservera en tid för provtagning i adressen koronabotti.hus.fi (24/7). Du kan även reservera en tid via botten för ditt barn som är under 16 år. Provsvaren kommer att skickas via textmeddelande.

Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg på engelska om provsvaret på ett negativt coronatest via koronatietoni.fi –tjänsten. För inloggning behöver du internetbankkoder eller mobil ID.

Karantän

Om du är i karantän, undvik närkontakter med personer, som inte tillhör ditt eget hushåll. Under karantänen får man inte gå till exempel i arbetet, skolan eller daghemmet, affären, apoteket eller fritidsintressen.

Om en person som är i karantän får symptom, ska hon/han coronatesta sig. Det är bra för familjemedlemmarna att stanna kvar i karantän självmant, tills provsvaret har färdigställts.

Coronavaccineringar

Coronavaccineringsplatsen: Kauppakaari 1, 04200 Kervo.

Alla som har fyllt 5 år kan komma till vaccineringen med eller utan tidsbokning.

Kom till vaccineringen bara när du är frisk. Kom inte till vaccineringen om du är sjuk, har blivit exponerad för coronavirusinfektionen eller om du är i karantän. Man ska använda munskydd på vaccineringsplatsen.

Om du har symptom på sjukdomen, inhibera vaccineringstiden som du har reserverat och reservera en ny tid.

Tidsbeställning

Tidsbeställning för vaccineringar är för närvarande öppet för alla som har fyllt 5 år.


Reservera en tid på koronarokotusaika.fi –sidan:

 • i koronarokotusaika.fi –tjänsten kan du välja finska, svenska eller engelska som språk.
 • För att kunna reservera en tid behöver du nätbankskoder eller mobil ID. Du kan uträtta en annan persons ärenden, om du har en officiell fullmakt för att agera i stället för en annan person.

Du kan också reservera en tid genom att ringa:

 • Numret för tidsreservation 040 318 3113 (mån-fre kl 9–15). Numret fungerar enbart på finska
 • Välj den gruppen i röstmeddelandesystemet, vars vaccineringstur det är när du reserverar en tid för vaccineringen.
 • En återuppringningstjänst är i användning, ditt meddelande om återuppringning sparas in i systemet. Vi ringer upp, när det finns lediga tider.
 • Numret är enbart till för att reservera en tid för vaccineringen. Man kan inte fråga efter övriga ärenden i det här numret.

Att inhibera sin tid för vaccinering

Vid behov kan du inhibera din tid för vaccinering:

 • via koronarokotusaika.fi -tjänsten
 • genom att ringa till numret 09 2949 3456 och att lämna ett meddelande i röstmeddelandesystemet. Berätta i meddelandet
  • ditt eget namn
  • att du inhiberar din tid för coronavaccineringen
  • datum och klockslag, för tiden som du inhiberar.
  • Om du har reserverat en tid för båda vaccinationerna på en och samma gång: Om du inhiberar den första vaccineringstiden, inhiberas även tiden för boostervaccinationen. Båda tiderna ska reserveras om igen.

Vaccineringsordningen

 

Kervo följer nationell vaccineringsordning. Ordningen för coronavaccineringen bestäms på basen av en medicinsk riskbedömning.

1. Personalen inom hälsovården som behandlar coronapatienter samt personalen inom dygnet runt-vården och boende i dem

2. Ålderstigna och personer, som har kroniska sjukdomar som gör att de exponeras för en allvarlig coronavirussjukdom, samt personalen inom social- och hälsovården

3. Övrig befolkning

 

Använd munskydd och se till att du har god hand- och hostandehygien

 

Coronavirus smittas i första hand i form av droppar från luftvägarna, när en insjuknad person hostar, nyser, talar eller sjunger. Användning av munskydd kan minska smittor, eftersom dropparna sprider sig inte till omgivningen, när munskydd används på rätt sätt.

Det är viktigt att fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd efter vaccineringen, ta hand om god hand- och hostandehygien samt använda munskydd.

Använd mask

 • när du ska coronatesta dig eller -vaccinera dig
 • i kollektivtrafiken och i övriga offentliga transportmedel (exempelvis i tåg, buss och taxi)
 • i offentliga inneutrymmen och tillställningar för allmänheten (exempelvis skolor från och med grundskolans årskurs 6, affärer, bibliotek, idrottslokaler och kyrkor)
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om det arbetar eller vistas flera personer i samma utrymme.

Skydda dig själv och dina närstående från coronavirussmittan

 • Minimera kontakterna och kom ihåg säkerhetsavstånden.
 • Tvätta händerna och hosta i ärmen.
 • Använd munskydd när du rör dig i platser där det finns andra människor.
 • Ha Koronavilkku påslagen och följ instruktionerna i den (ytterligare information koronavilkku.fi, applikationen har finska, svenska och engelska som språk).
 • Ta vaccinationen när det blir din tur. 

Verksamhetcentret Topaasi

Verksamhetcentret Topaasi ger handledning och rådgivning för invandrare som är Kervobor (mån–tors kl 9–11 och 12–16, fre kl. 9–11 och 12–14, Kauppalantalo, Aleksis kiven tie 4). En anställd kan nås på numret 040 318 2399 (endast på finska och engelska).

Du besöker väl inte Topaasi ifall du har symtom på covid-19. Observera även att du inte kan boka tid för provtagning eller vaccinering via Topaasi.


Päivitetty 03.06.2022 klo 16:23