Kouluruokailu etäopetuksessa

Etäopetuksessa olevien kouluruokailun järjestäminen 1.3.2021 – 5.3.2021

Etäopetukseen siirretyillä oppilailla on mahdollisuus ruokailla omassa koulussaan. Ruokailuun varattua aikaa pidennetään niin, että se voidaan järjestää porrastamalla turvallisesti turvavälit säilyttäen. Koulussa lähiopetuksessa olevat ruokailevat ensin ja etäopetuksessa olevat oppilaat sen jälkeen. Turvalliseen jonottamiseen ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Etäopetuksessa olevat ruokailijat poistuvat koulusta välittömästi ruokailtuaan. Etäopetuksessa olevat oppilaat eivät voi ruokailuhetkeä lukuun ottamatta viettää aikaa koulussa tai koulun alueella. Rehtori sopii ruokailujärjestelyistä koulun keittiövastaavan kanssa ja huolehtii ruokailun porrastamisesta.

Etäopetuksen aikana oppilaat voivat halutessaan ruokailla myös kotona. Toimitamme huoltajille Wilma-viestinä kyselyn, jolla kartoitamme koululle saapuvat ruokailijat.


Etäopetuksessa olevien 7.-9.-luokkalaisten kouluruokailu järjestetään 8.3. - 28.3.2021 välisenä aikana koululounaan korvaavana ruokajakeluna. Ruokakassiin on pakattu yhden viikon ateriat. Ateriat lämmitetään kotona. Ruoka jaetaan vain oppilaille, jotka ovat tilanneet ruoan etukäteen. Tilauskysely on toimitettu huoltajille Wilman kautta ja vastausaikaa kyselyyn on 3.3.2021 klo 9.00 asti. Huoltajille toimitetaan loppuviikosta tarkemmat ohjeet ruuan noutamisesta.


Kaikki etäopetukseen siirtyvät oppilaat eivät automaattisesti ole karanteenissa, vaan terveydenhuoltohenkilöstö ilmoittaa karanteenista aina suoraan asianosaisille.

  • Etäopetuksessa olevan oppilaan huoltaja ilmoittaa Wilma-kyselyn kautta tarpeesta saada koululounas. Lounas tarjoillaan oppilaan omalla koululla koulun ilmoittamana ajankohtana, ellei toisin ilmoiteta. 

  • Karanteenin vuoksi etäopetuksessa olevat oppilaat:
    Karanteeniin (virukselle altistuneet) tai eristykseen (virukseen sairastuneet) määrätyt oppilaat eivät saavu ruokailemaan koululle. Heidän ruokailunsa järjestetään kylmän ruokakassin kotiinkuljetuksella, kuten tähänkin asti. 
  • Karanteenissa olevan oppilaan huoltaja ilmoittaa tarpeesta saada koululounas suoraan osoitteeseen ruokapalvelukeskus@kerava.fi.
  • Karanteenissa olevan oppilaan koululounasta koskevaan ilmoitukseen kirjataan seuraavat tiedot: oppilaan nimi, oppilaan koulu, oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja, luokka, oppilaan kotiosoite, huoltajan puhelinnumero sekä oppilaan ruokavalio ja/tai allergiat. Tämän jälkeen huoltajiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian ja sovitaan ruuan jakelun aloittamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä.


Päivitetty 02.03.2021 klo 14:15