Suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteen vuoksi Keravalla

Tälle sivulle on koottu Keravan kaupungin voimassa olevat suositukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Linjauksissa on huomioitu paikallinen epidemiatilanne, alueellisen koordinaatioryhmän suositukset sekä aluehallintoviraston antamat päätökset.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.4.2021 antaman päätöksen mukaan urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevien tilojen rajoitustoimenpiteitä jatketaan 15.-28.4.2021. Keravan kaupungin antamia suosituksia ja rajoituksia jatketaan vastaavasti.

Keravan kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat vastaavat suositukset ja toimenpiteet käyttöön omissa tiloissaan ja toiminnassaan.

 • Sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ei tule järjestää. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta. 
 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen koskee myös perhetapahtumia. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 
 • 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäharrastustoimintaa ei järjestetä kaupungin hallinnoimissa tiloissa. 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa voi järjestää enintään 10 henkilön ryhmissä turvavälejä noudattaen. Linjaus on voimassa 28.4. asti.
 • Yksityiset urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat määrätään kokonaan suljettavaksi 15.-28.4.2021 väliseksi ajaksi AVI:n päätöksellä. Tiloja voidaan kuitenkin yhä käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatussa harrastustoiminnassa.
 • Perusopetuksen luokat 7–9 (lähiopetuksessa jatkavat kuitenkin erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistava opetuksen oppilaat) jatkavat etäopetuksessa 11.4. asti ja 12.4. alkaen siirrytään vuorottelumalliin, jossa ainoastaan osa oppilaista kerrallaan on lähiopetuksessa.
 • Keravan lukion uuden jakson alkaessa 14.4. siirrytään vuorottelumalliin, jota jatketaan kevään viimeisen jakson ajan.
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda jatkaa etäopetuksessa 11.4. asti. Opetuksessa siirrytään hybridimalliin 12.4. - 9.5.2021 väliseksi ajaksi.
 • Keravan opisto jatkaa etäopetuksessa 30.4. asti.
 • Suosittelemme etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 
 • Terveyskeskuksen osastoilla ei voi vierailla toistaiseksi. Vierailukielto koskee molempia Keravan terveyskeskuksen osastoja 23.2.2021 alkaen. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevia potilaita, eikä hoivaosasto Helmiinaa. 
 • Kuntouttavaa työtoimintaa, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten työ- ja päivätoimintaa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä sosiaalisen kuntoutuksen päivä- ja työtoimintaa ei keskeytetä. Ikäihmisten päivätoimintaa ei tällä hetkellä järjestetä. Ikä on merkittävin vakavalle koronavirukselle altistava tekijä.
 • Avoin neuvolatoiminta keskeytetään 10.3. alkaen toistaiseksi.

Suosittelemme maskin käyttöä aina muita kohdattaessa. Maskia tulee käyttää myös niissä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdollista. 

Varhaiskasvatus 


 •  Lapset tuodaan ja haetaan niin, että kohtaamiset ovat lyhytaikaisia. 
 • Suosittelemme vahvasti huoltajien käyttävän maskia lasten tuonti- ja hakutilanteissa. 
 • Henkilöstölle suositellaan maskin käyttöä, pois lukien väljissä ulkotiloissa tapahtuva työskentely. 
 • Varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut järjestetään etänä.

Perusopetus ja lukiokoulutus 

  

 • Maskinkäyttöä suositellaan 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Maskia käytetään koko koulupäivän ajan sekä koulukuljetuksissa, pois lukien ruokailutilanteet, välitunnit ja ulkoliikuntatunnit. Oppilaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia koulussa, ellei oppilaalla ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. 

 • Perusopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan lähiopetuksena perusopetuksen alaluokille. Yksilölliset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia perusopetuslain mukaisesti. Erityisjärjestelyihin siirrytään koronavirusinfektioon sairastuttaessa tai sille altistuttaessa. 
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään etänä. 
 • Perusopetuksen luokat 7–9 (lähiopetuksessa jatkavat kuitenkin erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistava opetuksen oppilaat) jatkavat etäopetuksessa 11.4. asti ja 12.4. alkaen siirrytään vuorottelumalliin, jossa ainoastaan osa oppilaista kerrallaan on lähiopetuksessa. 
 • Keravan lukion uuden jakson alkaessa 14.4. siirrytään vuorottelumalliin, jota jatketaan kevään viimeisen jakson ajan.
 • Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen turvataan Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti. Järjestelyissä huomioidaan hygienia- ja turvallisuusohjeet.

Kokous- ja liikuntatilat sekä ulkoharrastuspaikat 


 • Alueellisesti rajatut ulkoliikuntatilat suljetaan 28.4.2021 asti. Ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta sallitaan alle 20-vuotiaille. 
 • Liikuntaharrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Vain alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta ulkokentillä sallitaan. Toiminta on toteutettava ilman lähikontakteja: turvavälejä ja hygieniaohjeita tulee noudattaa. Kilpailuja ja otteluita ei järjestetä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Keravan kaupungin sisätilojen tilavaraukset perutaan yksityisiltä käyttäjiltä 28.4.2021 asti muiden kuin 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjatun harrastustoiminnan osalta.  Peruutus koskee kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja. Peruuntuneista vuoroista ei laskuteta. 
 • Uimahalli sekä kuntosalit suljetaan 28.4.2021 asti. 
 • Jäähalli suljetaan 28.4.2021 asti. 
 • Budo-Sali, City-voimailusali ja nyrkkeilysali suljetaan 28.4.2021 asti. 
 • Koulujen liikuntatilat suljetaan yksityisiltä käyttäjiltä 28.4.2021 asti. Ainoastaan vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta tiloissa sallitaan.  
 • Juoksuportaat pidetään toistaiseksi avoinna. Portaissa on noudatettava turvavälejä ja hygieniaohjeita. Portaita kuljetaan ainoastaan ylös mentäessä ja alas tullaan muita reittejä pitkin. 

Kilpaurheilu 

  

 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan ammattilaisurheilijoille. Harjoittelumahdollisuuksista sovitaan kaupungin liikuntapalvelujohtajan kanssa (Marjaana Risku, marjaana.risku@kerava.fi, p. 040 318 2246).  

Nuorisopalvelut 

  

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta keskeytetään 28.4.2021 asti. Ahjon, Elzun ja Tunnelin nuorisotilat sekä liikkuva nuorisotila Kerbiili suljetaan tähän asti. Ohjattu varhaisnuorisotoiminta näissä tiloissa sallitaan vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille valvotusti. Paikalla voi olla kerrallaan enintään 10 varhaisnuorta.
 • Jalkautuva ja etsivä nuorisotyö jatkaa toimintaansa. Myös kaikki nuorisotyön digitaalisen kanavat ovat käytössä.
 • Nuorisotilojen aukioloajat ja muut toiminnot 29.3.-11.4.2021 (pdf 213 kt)

Kirjasto ja museo 

  

 • Keravan kaupunginkirjasto palvelee rajoitetusti ja Taide- ja museokeskus Sinkka on kiinni 28.4.2021 asti. 
 • Kirjastosta voi kuitenkin noutaa varattua aineistoa sekä palauttaa lainat itsepalveluna aukioloaikojen mukaisesti (ma-to 8-20, pe 8-18, la 9-17). 
 • Kirjaston itsenäiseen käyttöön varattu omatoimiaika ei ole käytössä rajoitusten aikana. 
 • Kirjojen noutoon ja palautukseen varatussa tilassa on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja tulostinta aikarajoituksen mukaisesti. 
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen. 

 

Valtioneuvoston sivuilla on lisätietoa valtakunnallisista suosituksista ja rajoituksista sekä tietoa eri viranomaisten toimivallasta.

Aluehallintoviraston sivuilta löydät AVI:n antamat koronapäätökset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta.


Päivitetty 16.04.2021 klo 14:51