Suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteen vuoksi Keravalla

Tälle sivulle on koottu Keravan kaupungin voimassa olevat suositukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Linjauksissa on huomioitu paikallinen epidemiatilanne, alueellisen koordinaatioryhmän suositukset sekä aluehallintoviraston antamat päätökset.

Valtioneuvoston sivuilla on lisätietoa valtakunnallisista suosituksista ja rajoituksista sekä tietoa eri viranomaisten toimivallasta.

Aluehallintoviraston sivuilta löydät AVI:n antamat koronapäätökset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksesta.

Keravan kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat vastaavat suositukset ja toimenpiteet käyttöön omissa tiloissaan ja toiminnassaan.


Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kerava noudattaa seuraavaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä, joka on voimassa 15.6.–14.7.2021:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoituksia. 
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia: 
  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Keravan kaupungin yleiset suositukset

 • Suosittelemme maskin käyttöä aina muita kohdattaessa. Maskia tulee käyttää myös niissä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdollista.
 • Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen koskee myös perhetapahtumia. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 
 • Suosittelemme etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Terveyskeskuksen osastoilla ja hoivayksiköissä voi vierailla rajoitetusti. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan tarkkoja turvallisuustoimenpiteitä.
 • Kuntouttavaa työtoimintaa, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten työ- ja päivätoimintaa,  päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä sosiaalisen kuntoutuksen päivä- ja työtoimintaa ei keskeytetä. Ikäihmisten päivätoimintaa ei tällä hetkellä järjestetä. Ikä on merkittävin vakavalle koronavirukselle altistava tekijä.
 • Avoin neuvolat jatkaa toimintaansa 9.6. alkaen.

Varhaiskasvatus 

 •  Lapset tuodaan ja haetaan niin, että kohtaamiset ovat lyhytaikaisia. 
 • Suosittelemme vahvasti huoltajien käyttävän maskia lasten tuonti- ja hakutilanteissa. 
 • Henkilöstölle suositellaan maskin käyttöä, pois lukien väljissä ulkotiloissa tapahtuva työskentely. 
 • Varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut järjestetään etänä.

Perusopetus ja lukiokoulutus 

 • Maskinkäyttöä suositellaan 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Maskia käytetään koko koulupäivän ajan sekä koulukuljetuksissa, pois lukien ruokailutilanteet, välitunnit ja ulkoliikuntatunnit. Oppilaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia koulussa, ellei oppilaalla ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. 

 • Perusopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan lähiopetuksena perusopetuksen alaluokille. Yksilölliset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia perusopetuslain mukaisesti. Erityisjärjestelyihin siirrytään koronavirusinfektioon sairastuttaessa tai sille altistuttaessa. 
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään etänä. 
 • Perusopetuksen luokat 7–9  ja Keravan lukio siirtyvät Keravalla takaisin lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen.

Kokous- ja liikuntatilat, ulkoharrastuspaikat ja muu harrastustoiminta

 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan järjestää 3.5. alkaen sisä- ja ulkotiloissa. Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta voidaan käynnistää ulkotiloissa 17.5. lähtien.
 • Aikuisten ohjattu harrastustoiminta käynnistyy ulkotiloissa 17.5. alkaen. Aikuisten ohjattu ryhmätoiminta sisäliikuntatiloissa on sallittua 1.6. alkaen. Sisätiloissa saa harrastaa yli 10 henkilön ryhmissä, jos riittävät turvavälit pystytään säilyttämään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Aikuisten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta voi alkaa ulkona 1.6.2021 alkaen.
 • Lasten ja nuorten kesäleirien (päivä- ja yöleirit) järjestäminen sallitaan 17.5. alkaen.
 • Keravan opiston kurssi- ja koulutustoiminta on avautunut kesäkuussa. Sisätiloihin järjestettävään opetukseen voidaan ottaa yli 10 henkilöä, jos tilassa on mahdollista säilyttää riittävät turvavälit.
 • Kaupungin tiloja voi alkaa vuokrata käyttöön kesän aikana, kuitenkin niin, että niissä on toteuduttava sen hetkisen epidemiatilanteen mukaiset linjaukset. Tilojen varauksia saa tehdä heti.
 • Uimahallin sekä maauimalan tilat ovat avoinna kävijärajoituksin. Myös uimahallin kuntosalitilat ovat avoinna.
 • City-voimailusali aukeaa 28.6. Salilla saa olla samaan aikaan enintään 10 henkilöä.
 • Koulujen liikuntatilat suljetaan yksityisiltä käyttäjiltä 31.5.2021 asti.  Ainoastaan alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan järjestää 3.5. alkaen sisätiloissa.
 • Juoksuportaat pidetään avoinna. Portaissa on noudatettava turvavälejä ja hygieniaohjeita. Portaita kuljetaan ainoastaan ylös mentäessä ja alas tullaan muita reittejä pitkin. 

Kilpaurheilu 

 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan ammattilaisurheilijoille. Harjoittelumahdollisuuksista sovitaan kaupungin liikuntapalvelujohtajan kanssa (Marjaana Risku, marjaana.risku@kerava.fi, p. 040 318 2246).  

Nuorisopalvelut 

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta avataan 3.5.2021 alkaen. Tilatoiminta on sallittua vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneille nuorille Ahjon kylätalolla, Savion nuorisotila Elzussa, keskustan nuorisokahvila Tunnelissa sekä liikkuva nuorisotilapalvelu Kerbiilissä. 

Kirjasto ja museo 

 • Taide- ja museokeskus Sinkka avataan 6.5.2021 alkaen. Museossa voi vierailla ilman ennakkoilmoittautumista. Museossa voi olla 50 kävijää samanaikaisesti. 
 • Keravan kirjaston lukusali, ryhmätyötilat sekä omatoimikirjasto ovat avoinna. Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta tilakohtaisin järjestelyin. Kirjastossa tulee käyttää maskia. Toimintaa, istumapaikkoja ja asiointipisteitä avataan niin, että turvavälit pystytään säilyttämään.
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen. 

Päivitetty 23.06.2021 klo 15:54