Uutiset

Kotihoidossa ihmiset kohtaavat ihmisiä

12.08.2019 klo 12:00

​Kuvassa: Anja Vainio ja Joonas Neva

Saavun Keravan kaupungin kotihoidon toimistolle 7:30 ja minut vastaanottaa lähihoitaja Joonas Neva. Pääsen suoraan tutustumaan tiimin aamupalaveriin. Kotihoidossa työskennellään viidessä tiimissä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Tunnelma pienessä toimistohuoneessa on lämminhenkinen, vaikka ilma onkin pitkästä aikaa viileämpi. Aamupalaverissa katsotaan läpi päivän aikataulut ja päivitetään asiakkaiden ajankohtaiset kuulumiset. Kotihoidossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää ja sijaiset mukaan lukien henkilöstöä on jopa noin 80. Käytävillä on heti aamusta vilskettä, kun työntekijät valmistautuvat asiakaskäynteihin.

Osa kotihoidon asiakkaista on hyvinkin omatoimisia, mutta toiset tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta. Joidenkin asiakkaiden luona käydään vain kerran viikossa ja joidenkin luona 4 kertaa päivässä. Kotihoidon työ keskittyy arkisten toimien tukemiseen, kuten pesuissa ja ruokailussa avustamiseen sekä lääkehoidon toteuttamiseen. Myös haavanhoidot ja verikokeiden otto ovat arkipäivää. Kotihoidon työ ei kuitenkaan ole pelkästään hoidollista tukea, vaan myös läsnäolo ja toisen ihmisen kohtaaminen ovat asiakkaille tärkeitä. Monien asiakkaiden kanssa on tehty töitä jo pitkään ja heidän rutiininsa ovat tulleet tutuiksi. Joonas on työskennellyt kotihoidossa kolme ja puoli vuotta.

– Asiakkaiden tavat oppii tuntemaan ajan kanssa. Kun tiedetään esimerkiksi asiakkaan nukkuvan mielellään aamulla pitkään, käynti ajoitetaan tarkoituksella myöhempään ajankohtaan. Tietysti esimerkiksi diabeetikoiden ja muiden hyvin säännöllistä hoitoaikaa tarvitsevien asiakkaiden luona käydään yleensä heti aamusta. Ideana on, että ei tehdä asioita asiakkaan puolesta, vaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä asiakkaan voimavarojen mukaan, kuntouttavaa työotetta käyttäen. Tavoitteena on saada asiakkaan toimintakyky kohenemaan, Joonas kertoo.

Asiakaskäynneillä työntekijä kirjaa yleensä samalla asiakkaiden lääkkeiden oton, hoitotoimenpiteet sekä tiedot ruokailusta ja voinnista. Asiakastietojärjestelmä toimii mobiilisti, joten tietoja saa lisättyä jo käynnin aikana, eikä kaikkea tarvitse muistaa jälkikäteen.

Joskus aikaisempina vuosina kotihoitoon on ollut hankala saada sijaisia keikalle, mutta tällä hetkellä tilanne on kuulemma hyvä. Itsenäinen työ innostaa, mutta työyhteisön tuki on todellinen voimavara.

– Aika paljon täällä käy samoja sijaisia. Työ on itsenäistä, mutta uuden sijaisen kanssa kierretään asiakaskäynneillä tietysti yhdessä, jotta pääsee tutustumaan asiakkaisiin ja käytäntöihin. Parasta tässä työssä onkin ehkä juuri se itsenäisyys. Ja tietysti asiakkaiden kohtaaminen. Ihmisläheinen työ pitää liikkeessä ja asiakkailta saatu palaute palkitsee. Tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää ja päivät kuluvat nopeasti. Tiimiltä saa tarvittavaa tukea ja teemme täällä toimiston tukikohdassamme sotasuunnitelman aina yhdessä, Joonas summaa.

Asiakastyössä on tietysti aina omat haasteensa, mutta hankalistakin tilanteista selviää usein huumorin avulla ja tunnelmaa keventämällä. Asenteen tulee tietysti olla aina asiakasta kunnioittava, sillä työ tapahtuu asiakkaan kotona. Periaatteena on, että kotihoidon työntekijät eivät hoida asiakkaan kotia vaan itse asiakasta, yleissiisteys tietenkin huomioidaan ja avustetaan roskien ja tiskien kanssa tarvittaessa. Toimitamme eräälle asiakkaalle uuden imurin, johon on saatu maksusitoumus edunvalvojalta, ja asiakkaan tyytyväisyys paistaa kasvoilta. Monelle kotihoidon käynti on tärkeä päivittäinen sosiaalinen kontakti.

– Laula Joonas jotakin, ehdottaa yksi asiakkaista pilke silmäkulmassa. Joonas sanoo kuitenkin säästävänsä korviamme tällä kertaa, joten asiakas laulaa meille itse – ja kauniisti laulaakin.

Päivitetty 12.08.2019 klo 12:23