Uutiset

Koulujen toimintaa kehitetään oppilas- ja huoltajakyselyillä vuosittain

18.05.2022 klo 08:00

​Keravan kaupungin perusopetuksessa tehdään vuosittain huoltajakysely ja oppilaskysely. Oppilaskyselyllä kartoitetaan oppilaiden viihtymistä ja mielipiteitä koulusta. Huoltajakyselyllä selvitetään huoltajien näkemyksiä opetuspalvelujen laadusta.

Molemmissa kyselyissä painotetaan vuosittain erityistä kehittämisen painopisteenä olevaa teemaa. Tänä vuonna oppilaskyselyn teemana oli kouluruokailu. Huoltajakyselyn ajankohtainen teema liittyi Keravalla ja lähikunnissa kehitettävään Kaikille yhteinen koulu -malliin. Mallilla tavoitellaan inklusiivista koulua, jossa kaikkien oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu, ja kaikki saavat käydä lähikoulua.

Oppilaskyselyn ajankohtaisteema oli tänä vuonna kouluruokailu

Oppilaskyselystä selvisi, että vain noin puolet vastanneista syö kouluruokaa päivittäin. Yleisimpiä syitä kouluruuan syömättä jättämiselle olivat, ettei kouluruoka maistu (80 %) tai ettei ole nälkä (32 %).

Kyselyssä oppilaat saivat esittää lempiruokatoiveitaan sekä inhokkiruokiaan. Suosituimpia ruokia olivat makaronilaatikko, pinaattiletut, uunimakkara, kananugetit, lihapullat ja kalakeitto. Vähiten pidettiin hernekeitosta, pinaattikeitosta, kasvispyöryköistä, härkäpapukastikkeesta ja ylipäätään kasvisruoasta. Lisäksi koulun perunat saivat paljon palautetta muun muassa kumimaisuudestaan.

Kouluruoan lisäksi kyselyssä oli avoimen palautteen osio, jossa korostui, että koulussa on mukava ja kiva olla. Palautteista saatiin myös kehitysehdotuksia, jotka liittyivät esimerkiksi koulun pihaan ja luokkatiloihin.

Huoltajakyselyllä selvitettiin kaikille yhteisen koulun toimintatapoja 

Huoltajakyselyn perusteella lasketaan vuosittain asiakastyytyväisyysprosentti. Asiakastyytyväisyys oli tänä vuonna yhden prosenttiyksikön parempi kuin viime vuonna, ollen nyt 88,65 % / 100 %.

Huoltajien mielestä erityisesti koulujen turvallisuus, huoltajien osallistumisen mahdollisuudet sekä tiedonkulku lapsen koulunkäyntiin liittyen on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Näissä teemoissa tyytyväisyys oli noussut 3–4 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Avoimen palautteen osiossa positiivisena palautteena korostuivat opettajien ja muun henkilökunnan upea jaksaminen ja lapsista huolehtiminen koronapandemian aikana. Huoltajien esittämiä kehittämiskohteita olivat muun muassa erilaista tukea tarvitsevien oppilaiden parempi huomioiminen sekä positiivisen vuorovaikutuksen lisääminen.

Vastauksia saatiin runsaasti oppilailta ja huoltajilta

Kysely toteutettiin maalis-huhtikuun aikana kouluissa oppituntien aikana ja kyselyyn vastasivat 3.–9. luokkalaiset. Huoltajakysely oli samaan aikaan avoinna ja linkki kyselyyn lähetettiin Wilma-viestillä.

Oppilaskyselyyn saatiin hienosti vastauksia. Noin 70 prosenttia 3.–9. luokan oppilaista vastasi kyselyyn, yhteensä lähes 2 000 oppilasta. Huoltajakyselyyn saatiin upeat 865 vastausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna, jolloin vastauksia saatiin 205. Kiitos kyselyyn vastanneille oppilaille ja huoltajille!

Kyselyistä saatu arvokas palaute huomioidaan opetuspalveluiden, opetuksen ja koulujen kehittämistyössä. Kyselystä saatuja vastauksia käsitellään kasvatuksen ja opetuksen toimialan johdossa, ja koulukohtaisia vastauksia käsitellään omassa koulussa. Rehtorit ja opettajat tiedottavat huoltajia saadusta palautteesta tulevan syksyn vanhempainilloissa. 


Päivitetty 18.05.2022 klo 07:54