Uutiset

Koululaiset ja huoltajat tyytyväisiä poikkeusolojen opetukseen

15.05.2020 klo 10:40

​Keravan perusopetuksen oppilailta ja huoltajilta kysyttiin vuosittaisissa kyselyissä tällä kertaa palautetta myös poikkeusolojen opetusjärjestelyistä. Kyselyihin vastasi lähes 2100 oppilasta ja 1300 huoltajaa huhtikuun aikana.

Vastauksista otettiin jo ennen kyselyjen sulkeutumista välikoosteita, joiden perusteella poikkeusolojen toimintaa muutettiin. Jokaisen koulun rehtori sai oman koulun huoltajien vastauksista väliaikatietoa. Avovastauksiin tulleen palautteen myötä muun muassa luokkien ruokailuaikoja yhtenäistettiin ja taito- ja taideaineiden opetusta yritettiin paremmin suunnitella sopimaan kotien arkeen.

Valtaosa, 86 prosenttia, kyselyyn vastanneista oppilaista oli ollut yksinomaan etäopetuksessa. 90 prosenttia oppilaista vastasi etäopetuksen sujuneen hyvin, ja 86 prosenttia oli kyselyn mukaan saanut opettajaltaan selkeät ohjeistukset opiskeluun. Myös suurin osa huoltajista vastasi opettajien antaneen selkeitä ohjeistuksia etäopetukseen.

Huoltajakyselyn avovastauksien perusteella alkuhämmennyksen ja organisoitumisen jälkeen etäopetuksen koettiin pääsääntöisesti toimineen hyvin, ja erityisesti Teamsin tai puhelimen välityksellä otetut etäyhteydet koettiin tärkeiksi. Saadun palautteen perusteella on kuitenkin tarvetta kiinnittää huomiota yhdenmukaisiin käytänteisiin, koska huoltajien ja oppilaiden on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, jos tehtäviä jaetaan ja ohjeistetaan kovin monessa eri kanavassa ja alustalla. 

Etäopetuksen aikaiset monipuoliset ja kekseliäät tehtävänannot saivat kiitosta, ja noin 65 prosenttia oppilaista vastasi tehtäviä olleen sopivasti. Joissakin huoltajien ja oppilaiden avovastauksissa koettiin tehtäviä kuitenkin olleen liian paljon, ja lasten työpäivät olivat venyneet pitkiksi.

Sekä huoltaja- että oppilaskyselyiden mukaan etäopetus oli sopinut monille lapsille erinomaisesti, koska he pystyivät keskittymään paremmin omaan oppimiseensa. Toiset lapset kuitenkin selvästi kärsivät luokassa opiskelun rakenteiden ja rytmityksen puuttumisesta, jolloin tehtävien tekemisen aloittamisessa ja loppuun saattamisessa oli haasteita. Avovastauksissa moni koululainen kertoi myös kaipaavansa jo kouluun ja kavereiden seuraan.

Näiden kyselyiden tuloksia käytetään opetuksen suunnitteluun jatkossa, ja palaute poikkeusolojen järjestelyistä huomioidaan, jos elokuussa alkavana uutena lukuvuonna on tarve vastaavanlaisiin järjestelyihin. Tällä viikolla kouluissa on palattu lähiopetukseen, mutta ei entiseen normaaliin. Kouluissa toimitaan hyvin tarkasti säädellyissä olosuhteissa, ja kaupunki toivoo koulujen saavan oppilailta ja huoltajilta palautetta tämän ns. hybridiopetuksen ajalta. Tavoitteena on oppia toukokuun viimeisistä viikoista mahdollisimman paljon.

Keravan kaupunki kiittää koulujen henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia hyvin sujuneesta poikkeusolojen opetuksesta.

Katso tästä oppilas- ja huoltajakyselyiden tuloksia poikkeusolojen osalta

Päivitetty 15.05.2020 klo 10:48