Uutiset

Koululaisten iltapäivätoimintaan haku lukuvuodeksi 2019–2020

21.03.2019 klo 09:55

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on pienen koululaisen hyvä ja turvallinen päivä. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta.

Keravan kaupunki järjestää 1.–2.-vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.–9.-vuosiluokkien oppilaille tarkoitettua maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 12–16 välisenä aikana. Keravan kaupungin oman toiminnan lisäksi iltapäivätoimintaa järjestää Keravan evankelisluterilainen seurakunta.

Koululaisten iltapäivätoimintapaikat toimivat kouluilla tai koulujen läheisyydessä.

Koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2019–2020 haetaan Wilman kautta 22.3.–15.4.2019. Hakulomakkeen voi tarvittaessa myös tulostaa ja täyttää paperisena.

Ensimmäisen luokan syksyllä 2019 aloittavien oppilaiden Wilma-tunnukset on avattu käyttöön iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen ajaksi. Käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, jonka ilmoitit koulutulokkaiden ilmoittautumisen yhteydessä. Jos olet kadottanut salasanasi, klikkaa Wilman kirjautumisikkunassa kohtaa Unohditko salasanasi.

Tänä lukuvuonna (2018–2019) iltapäivätoimintaan osallistuville 1. luokkalaiselle sekä erityisen tuen piirissä olevien 3. –9. luokkalaisten oppilaalle täytyy tehdä uusi hakemus, jos tälle toivotaan iltapäivätoimintapaikkaa myös seuraavana lukuvuonna.

Vaativien erityislasten aamu- ja iltapäivätoimintaan on oma erillinen haku, josta antaa lisätietoja Savion koulun rehtori numerosta 040 318 2288.
 

Hakemusten palauttaminen

Voit palauttaa hakemuksen

  • täyttämällä ja tallentamalla sähköisen hakemuksen Wilmassa 15.4.2019 mennessä. Sähköinen hakulomake löytyy huoltajan omalta etusivulta, kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus: Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan seuraavaksi lukuvuodeksi 2019–2020.
  • lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperilomakkeen 15.4.2019 mennessä postitse osoitteeseen Keravan Kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, iltapäivätoiminta, PL 123, 04201 Kerava tai toimittamalla se henkilökohtaisesti Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen osoitteeseen Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai skannaamalla sen osoitteeseen opetus@kerava.fi

Valintaperusteet

Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita, mikäli kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä järjestämään paikkaa. Oppilaiden valintajärjestys aamu- ja iltapäivätoimintaan on seuraava:

a) 1. vuosiluokan oppilaat ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat

b) 2. vuosiluokan oppilaat, mikäli paikkoja on kohdan a jälkeen vapaana. Vapaat paikat jaetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten kesken arpomalla. Toiminnasta vastaavat esimiehet suorittavat arvonnan valintakokouksissa.

c) Hakuajan päättymisen jälkeen toimintaan saapuneet hakemukset huomioidaan saapumisjärjestyksessä sen jälkeen, kun määräaikaan mennessä hakeneet on sijoitettu.
 

Iltapäivätoimintapaikan määräytyminen

Kaupunki määrittelee, missä toimipisteessä lapsen iltapäivätoiminta järjestetään. Iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan huoltajan toiveen mukaisesti joko oppilaan koulun iltapäiväkerhosta tai oppilaan koulua lähinnä sijaitsevasta seurakunnan iltapäiväkerhosta. Toiveesta voidaan poiketa seuraavista syistä:

a) Oppilaat, jotka ovat osallistuneet iltapäivätoimintaan 1. luokalla ja jatkavat toiminassa 2. luokalla, pyritään sijoittamaan samaan ryhmään kuin ensimmäisellä luokalla

b) Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan ryhmään

c) Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuulumattomat oppilaat sijoitetaan huoltajan toiveesta kaupungin toimintaan

Iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevaa oppilasta ryhmään sijoitettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja oppilaan mahdollisuuksia toimia ryhmässä. Aamutoimintaa järjestetään ainoastaan Savion koulun oppilaalle, jolla on laaja-alainen tuen tarve ja/tai perussairauteen liittyvä hoidollinen tarve.
 

Päätökset iltapäivätoimintaan ottamisesta

Tieto koululaisen iltapäivätoiminnan järjestämispaikasta annetaan huoltajan valinnan mukaan joko tiedoksi Wilmassa tai postitetaan huoltajalle 8.5.2019.
   

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu

Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Perusopetuslain mukaisen toiminnan ajalta (4 h, klo 12–16) peritään enintään 80 euroa/kk.
 

Lisätietoja

  • iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista antaa tarvittaessa toimistosihteeri Anne Timonen anne.timonen@kerava.fi .
  • iltapäivätoiminnasta antaa kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Kati Airisniemi kati.airisniemi@kerava.fi .

Tervetuloa mukaan koululaisten iltapäivätoimintaan!

Päivitetty 21.03.2019 klo 10:03