Laajennustarve

​​Keravan lapsi- ja oppilasmäärä ovat pidemmän aikaa olleet voimakkaassa kasvussa. Tämän vuoksi päiväkoti- ja koulupaikkoja tarvitaan toimivan palveluverkon ylläpitämiseksi lisää. Alueellisesti palvelutarve kasvaa Keravalla eniten kaupungin pohjois- ja itäosissa.

Keravan keskimääräistä luokkakokotavoitetta on laskettu 25 oppilaasta 22 oppilaaseen vuonna 2015 tehdyllä kaupunginvaltuuston päätöksellä. Lukuvuoden 2015–2016 alusta alkaen ensimmäisen ja seitsemännen vuosiluokan opetusryhmät on muodostettu 22 oppilaan suuruisiksi.

Luokkatilakapasiteetti.png ​​

Päivitetty 16.05.2016 klo 09:55