Mitoitus

Kurkelan yhtenäiskoulun rakennuksen kokonaislaajuus tulee olemaan noin 9400 brm2.


Opetusryhmien määrä ja mitoitus​

- Alakoulu; yhteensä 12 perusopetusryhmää (por) / 300 oppilasta.

- Yläkoulu; yhteensä 9 perusopetusryhmää (por) /225 oppilasta

- Erityisopetus; yhteensä 4 erityisryhmää / 40 oppilasta

- Valmistava opetus; yhteensä 1 valmistava luokka / 15 oppilasta

(Koulun oppilasmäärä on yhteensä 580; Laskennassa käytetty 25 opp./ryhmä)


Henkilöstön mitoitus

Kurkelan yhtenäiskoulun toiminnan käynnistyessä elokuussa 2017 tarvitaan kouluun aineenopettajia, luokanopettajia ja erityisopetuksen opettajia. Ensimmäisessä vaiheessa henkilöstöä on haettu maaliskuussa 2016 Keravan kaupungin sisäisessä haussa. Sisäisen rekrytoinnin tuloksena kahdeksan opettajaa on siirretty Kurkelan kouluun 1.8.2017 alkaen. ​

Kurkelaan tarvitaan edelleen englannin, ruotsin, kemian, uskonnon, musiikin, teknisen työn ja liikunnan (tytöt) opettajia. Opettajien määrä tarkentuu vielä lukuvuoden 2016-2017 aikana. Päivitetty 16.05.2016 klo 09:55