Pedagogiset ratkaisut

Kurkelan koulun laajentamisen jälkeen koulussa työskentelevillä on käytössään asianmukaiset ja riittävät työtilat annettavaa opetusta ja ohjausta varten. 

Nykyajan pedagogiset vaatimukset asettavat edellytyksiä koulujen tilaratkaisuille. Tätä kautta koulutilojen koko, kunto ja varustelutaso vaikuttavat perusopetuksen toteuttamiseen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Pedagogisilla ratkaisuilla tarkoitetaan mahdollisuuksia erilaisiin opetusjärjestelyihin oppilaan opetustilanteita suunniteltaessa ja opetusta toteutettaessa.

Nykyaikaiset pedagogiset vaatimukset ja ratkaisut on huomioitu muun muassa suunniteltaessa Kurkelan koulun kaluste- ja AV-hankintoja sekä opetustilojen kokoonpanoja ja muunneltavuutta eri käyttötarkoituksiin sopiviksi.  


Päivitetty 16.05.2016 klo 09:55