Rakennusurakka

Laajannetun rakennuksen suunniteltu kokonaislaajuus tulee olemaan noin 9400 brm2. Hankkeen toteuttamista varten on tehty asemakaavan muutos, joka on laadittu hankesuunnitteluvaiheessa.

Asemakaavan laadinnassa on huomioitu, että kasvava lapsi- ja oppilasmäärä vaatii riittävät pihatilat, jotta liikuntatunnit ja välituntiulkoilu pystytään järjestämään. Lisäksi rakennuksen käyttäjien ja asiakkaitten syöttöliikenne on huomioitu. Tarveselvityksen perusteella yläkoulun pallokenttä ja osa henkilökunnan autopaikoista tullaan sijoittamaan viereiselle Y7-tontille Käenpolun kevyen liikenteen väylän toiselle puolelle.

Rakennusurakan toteutuksen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kurkelan koulun ja päiväkodin peruskorjaaminen
  • Kurkelan yksikön toiminnallisuuden muuttaminen nykypäivän kasvatuksen ja opetuksen haasteisiin vastaavaksi
  • Uuden pallokentän säilyttäminen radanvarressa
  • Päiväkodin säilyttäminen yhtenä yksikkönä
  • Maa-alueiden jättäminen myöhempää käyttöä varten reserviin
  • Mahdollisuus riittävien piha-alueiden hyödyntämiseen vapaa-ajan aktiviteetteihin lapsille ja nuorille​

Tavoitehintalaskelma

Tarveselvityksen pohjalta laaditun tavoitehintalaskelman mukaan Kurkelan koulun laajennusurakan kokonaiskustannukset tulevat olemaan 21.407.000 euroa (alv 0%). 

 

Päivitetty 16.05.2016 klo 09:56