Uutiset

Lapsiperheiden kotipalvelu – mikä se on?

23.09.2020 klo 11:30

Me lapsiperheiden kotipalvelussa autamme vanhempia hoitamaan arkipäiväisiä lapsiin ja kotiin liittyviä tehtäviä silloin, kun perheessä on haasteita selvitä niistä esimerkiksi vaikean elämäntilanteen, sairauden tai väsymyksen takia.

Lapsiperheiden kotipalvelu on perhelähtöistä ja ennaltaehkäisevää arjen tukea keravalaisille lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii viisi perhetyöntekijää. 

Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää

  • lastenhoidollisia tehtäviä (lastenhoito, opastus, ulkoilu)

  • kodinhoidollisissa tehtävissä auttamista (yhdessä siivoaminen, tiskaaminen, järjestely, ohjaaminen esimerkiksi ruuan laitossa)

  • tukemista ja ohjausta erilaisissa arjen haasteissa (lomakkeiden täyttö, palveluihin ohjaaminen, palveluiden etsiminen perheelle, tukeminen ja kuunteleminen).

Jokaisen perheen kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma perheen tarpeiden mukaisesti. Suunnitelmaan kirjataan yhteiset tavoitteet. Yleensä palvelua annetaan 1–3 tuntia kerrallaan.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää

  • pelkkään siivouksen tarpeeseen
  • vanhemman työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistamiseksi
  • äkillisiin sairastumisiin tai kuljetuksiin.

Lapsiperheiden kotipalvelu on Keravalla maksutonta. Palvelusta tehdään päätös. Palvelu on määräaikaista ja pääosin lyhytkestoista (1–3kk).

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotipalvelua voit tilata
puh. 040 318 4001
ma–pe klo 12–13.00
tai muuna aikana voi jättää viestin vastaajaan.


Päivitetty 23.09.2020 klo 12:02