Uutiset

Lasten ja nuorten harrastestipendit on myönnetty, kansainvälisyystuelle jatkuva haku vuoden loppuun saakka

22.06.2020 klo 11:15

Sinebrychoff ja Keravan kaupunki myöntävät yhdessä kaksi kertaa vuodessa harrastestipendejä, joilla halutaan tukea keravalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia. Stipendi on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa tai taideoppilaitoksessa.

Tänä keväänä hakijoita oli 71, joista 68:lle myönnettiin stipendi. Kaikkiaan tukea jaettiin hieman yli 22 000 euroa ja keskimääräinen tukisumma oli noin 324 euroa. Valintaperusteina olivat mm. lapsen ja perheen elämäntilanne sekä taloudelliset resurssit.

Koronaepidemiasta johtuen kansainvälisen tuen hakemuksia otetaan vastaan vuoden loppuun saakka. Hakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kansainvälisyystuki on tarkoitettu tavoitteellisen harrastamisen, kuten kilpailujen, esiintymisten tai harjoitusleirien matka- ja majoituskuluihin. Sitä voi hakea 13–20-vuotiaiden keravalainen nuori tai yhdistys, johon nuori kuuluu.

Ympäri vuoden on haettavissa idea-avustus, joka on tarkoitettu nuorten vapaamuotoisille ryhmille tai yksilöille. Sitä voidaan myöntää kertaluonteisesti nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla halutaan edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista. Hakijana ei voi olla seura tai järjestö. Idea-avustusta voi hyödyntää esimerkiksi toimintavälineiden hankkimiseen, vuokrakuluihin, osallistumismaksujen kattamiseen tai tapahtuman markkinointimateriaalin tuottamiseen.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä viikolla 29.


Lisätiedot:
https://kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset


Päivitetty 26.06.2020 klo 09:17