Uutiset

Lastentarhaopettaja Päivi Korhoselle Suomen valkoisen ruusun kunniamerkki

09.02.2018 klo 09:40

Keravan kaupungilla työskentelevälle lastentarhanopettaja Päivi Korhoselle luovutettiin Keravan kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 5.2.2018 tasavallan presidentin myöntämä Suomen valkoisen ruusun kunniamerkki. Päivi on ansiokkaasti on kehittänyt suomi toisena kielenä -opetusmallin varhaiskasvatukseen.

Päivi Korhonen aloitti vuonna 2003 hankkeen, jonka avulla pyrittiin kehittämään muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten suomen kielen opetusta Keravalla. Toimintaan ei ollut valmista mallia, vaan omat kokemukset maahanmuuttajataustaisten lasten parissa työskentelystä sekä arjen tarpeet muokkasivat työtä. Hanke kesti vuoden, mutta työ koettiin niin merkittäväksi, että Päivi Korhonen sai jatkaa aloittamaansa kehittämistyötä, jota hän yhä jatkaa. Keskeisiksi työmenetelmiksi suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajan työssä muodostuivat ohjaava työskentely päiväkotien ryhmissä kasvattajien rinnalla sekä kasvattajien koulutus, jotka molemmat kasvattivat henkilökunnan tietoisuutta kielitietoisesta arjesta. Lisäksi työmenetelmänä on ollut suomi toisena kielenä -opetus lapsille sekä pienryhmissä että yksilötyöskentelyn avulla. Korhosen luoma opetusmalli on sittemmin otettu käyttöön useissa muissa kunnissa.

Päivi Korhosella on ollut myös merkittävä rooli maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja päiväkodin välisen yhteistyön rakentamisessa. Hän on vienyt kulttuuritietoisuutta päiväkoteihin ja lisännyt näin varhaiskasvatuksen henkilökunnan ymmärrystä monikulttuurisia perheitä kohtaan. Päivi Korhonen on käyttänyt paljon henkilökohtaista aikaansa tutustuakseen keravalaisiin monikulttuurisiin perheisiin ja vaikuttanut näin merkittävästi heidän kotoutumiseensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Päivi Korhonen on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä yli kuntarajojen sekä toiminut kouluttajana. Näin hänen osaamisensa monikulttuurisuuden huomioimisessa sekä suomi toisena kielenä -lastentarhaopettajan malli on levinnyt Keravalta muihin kuntiin.

Onnittelemme Päiviä kunniamerkin saamisesta!

 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala 

Päivitetty 13.02.2018 klo 14:36