Uutiset

Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustuksella? Voinko hakea molempia?

01.09.2020 klo 09:00

​Pirkanmaan ELY-keskukselta voi hakea 1.9.2020 alkaen avustusta pientalojen öljylämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, joilla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.


ARAn myöntämä energia-avustus ja Pirkanmaan ELY-keskuksen uusi avustus poikkeavat toisistaan hieman erilaisin tavoittein ja myöntämisperustein. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista.


ARAn energia-avustus

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä:  4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
    • Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
    • Yli 4 000 euron avustus asuntoa kohden on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Korjaukset saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. Avustuksen maksua haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus.


ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.


Lisätietoja avustuksesta ARAN verkkosivuilta.

Päivitetty 12.10.2020 klo 11:08