Uutiset

Muistathan leikata puut ja pensaat: tuot turvaa koululaisille liikenteessä ja helpotat katujen kunnossapitoa

22.08.2022 klo 13:30

​Kaupunki muistuttaa kaikkia tonttien omistajia huolehtimaan tonteilla olevien puiden ja pensaiden hoitovastuusta. Tonttien rajoilla näköesteiksi kasvaneet puut ja pensaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, varsinkin risteyksissä ja tonttiliittymissä. Näissä paikoissa vaarassa ovat erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät. Liikenteen seassa on myös paljon pieniä koululaisia.


"Korkean pensasaidan takaa autoilija joutuu ajamaan poikkikadulle ilman minkäänlaista näkyvyyttä, jolloin auton keula on useasti jo kaistalla ennen kuin sivulta tuleva liikenne on nähtävissä", kertoo Keravan kaupungin viheraluemestari Milja Kosonen. "Lisäksi pienet koululaiset eivät näy korkeiden pensasaitojen takaa eivätkä he vielä ymmärrä tai pysty huomioimaan kaikkia liikenteen vaaroja."


Tontin omistajan vastuulla on huolehtia tontillaan kasvavien puiden ja pensaiden hoidosta leikkaamalla näköesteiksi kasvaneet pensaat ja puiden oksat. Hoitoon kuuluu myös huolehtiminen siitä, etteivät katutilaan kasvavat puut ja pensaat haittaa katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapitotöitä.


"Pensaiden ja puiden tulisi pysyä tontin omalla puolella, pois katujen kunnossapidon tieltä. Tällöin vältetään vahingot ylläpitokalustolle sekä esteet kadun kunnossapidolle kadun koko leveyden osalta," Kosonen selventää.


Vinkkaa vaaranpaikoista kaupungille ja järjestä leikkaustalkoot naapureiden kanssa

Kaupunki huolehtii omilla maillaan kasvavien puiden ja pensaiden hoidosta siistimällä oksia ja pensaita tarvittaessa.


"Huomaamme haittaa aiheuttavat puut ja pensaat joko itse muiden töiden ohessa tai saamme niistä ilmoituksia myös asukkailta," Kosonen jatkaa. "Muille kuin kaupungin omistamille tonteille emme kuitenkaan voi mennä pensaita tai puita leikkaamaan. Siksi asukkaiden oma-aloitteisuus katualueisiin rajoittuvien puiden ja pensaiden hoidossa onkin tärkeää."


Oman kadun oksa- ja pensastilanteen voi tarkastaa esimerkiksi yhdessä naapureiden kanssa.


"Naapureiden kanssa järjestetyt leikkaustalkoot ovat erinomainen tapa tehdä katualueesta yhteneväinen, siisti ja turvallinen," Kosonen vinkkaa.


Puutarha- ja leikkuujätteet tulee kierrättää asianmukaisesti. Jätteet voi kompostoida omalla tontilla ja risut hakettaa esimerkiksi pensaiden alle katteeksi. Maa-ainesten vieminen kaupungin metsä ja puistoalueille ei ole sallittua. Lähin puutarhajätteen vastaanottopaikka on Kiertokapulan Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue Järvenpäässä (Hyötykuja 3).


Ilmoita kaupungin mailla näköesteenä olevista puista tai pensaista kaupungille osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi.Kuvassa tontin omistajan vastuu tontillaan kasvavien puiden ja pensaiden hoidosta.

Päivitetty 18.11.2022 klo 15:48