Uutiset

OPI-kuntoutus laajenee Keravan lukioon

13.12.2019 klo 00:00

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee alkuvuodesta uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on Hyria koulutus Hyvinkäällä ja Keravan lukio Keravalla.

Opi-kuntoutus toteutetaan OPI-kurssina, johon on jatkuva haku. Haet kurssille ottamalla yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon ja pyydä B-lääkärintodistus. Kuntoutushakemus ja B-lausunto lähetetään yhtaikaa Kelalle viimeistään 1 kk ennen kurssin alkua.

OPI-kuntoutus tarjoaa tukea opintoihin, masennusoireisiin ja elämänhallintaan ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittaville opiskelijoille. OPI-kuntoutus auttaa esimerkiksi silloin, kun opinnot uhkaavat viivästyä. Se auttaa saattamaan tutkinnon loppuun ja vahvistamaan sosiaalisia suhteita tilanteessa, jos omat voimavarat eivät tunnu riittäviltä. Moni hyötyy myös kursseilta saatavasta vertaistuesta.

-OPI-kuntoutus on kehitetty aidosta tarpeesta tukea opiskelijoita tilanteessa, jossa elämäntilanne on syystä tai toisesta haastava. OPI-kuntoutuksella ehkäistään ongelmien kasaantuminen ja tuetaan opintojen edistymistä haasteista huolimatta, suunnittelija Ville Räty sanoo.

OPI-kursseja on tähän asti järjestetty 13 ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla maata.

Kuntoutus toteutuu opintojen ohella

OPI-kurssit järjestetään yhteistyössä kuntoutuksen palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Kuntoutukseen osallistutaan opintojen ohessa. Kurssiin sisältyy 5–8 yksilöllistä käyntikertaa ja 12 ryhmämuotoista kuntoutuspäivää kahden peräkkäisen lukukauden aikana. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea etäyhteyden välityksellä yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilaitos huolehtii siitä, ettei opiskelija jää opinnoissa jälkeen kuntoutuksesta aiheutuvien poissaolojen takia. Oppilaitoksessa on nimetty yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä opetuksen ja kuntoutuksen välillä.

Kuntoutuksen palveluntuottaja järjestää kurssien hakuvaiheessa infotilaisuuksia, joihin kuntoutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö voivat osallistua. Jokaisen mukana olevan oppilaitoksen opiskelijoille järjestetään vuosittain kaksi kurssia.

OPI-kurssille voi hakea 16–29-vuotias ammatillista perustutkintoa tai lukio-opintoja suorittava opiskelija

  • jolla on diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö

  • jonka opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä

  • jolla on hankaluuksia sosiaalisissa tilanteissa tai oppimistilanteissa.

Lisätietoja oppilaitoksen opiskeluhuollolta ja Kelan tiedotteesta.

OPI-KURSSI.JPG

Päivitetty 13.12.2019 klo 15:43