Uutiset

Osallistu ja vaikuta: Anna palautetta kaupunkitekniikan palveluista

25.05.2020 klo 09:20

​Kaupunki selvittää asukkaiden tyytyväisyyttä kaupunkitekniikan palveluihin vuosittaisen tyytyväisyyskyselyn avulla. Jokaisella keravalaisella on mahdollisuus vastata verkkokyselyyn ja kertoa, mitä mieltä on katujen kunnossapidosta, vesihuollon asiakaspalvelusta, jätepisteiden määrästä tai sijainnista sekä monesta muusta kaupunkitekniikan jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta palvelusta. Kyselyyn  voi vastata 18. kesäkuuta asti.


Verkkokyselyyn vastaamalla autat kaupunkia seuraamaan palveluiden muutosten vaikutusta asukkaiden tyytyväisyyteen ja kerrot mielipiteesi palveluiden kehittämiseksi. Lisäksi kysely antaa tärkeää tietoa asukkaiden kokemuksista kaupunkitekniikan palveluista ja mahdollisuuden verrata keravalaisten kokemuksia muiden kuntien asukkaiden kokemuksiin.


Asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä keskustan puistoihin sekä keskustan katujen valaistukseen

Vuonna 2019 keravalaiset olivat erityisen tyytyväisiä juomaveden laatuun, jäteveden puhdistamon toimintaan, keskustan puistoihin ja keskustan katujen valaistukseen. Merkittävästi  asukkaiden tyytyväisyys oli parantanut järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Tyytymättömiä asukkaat olivat tutkimuksen mukaan ongelmajätteiden keräyspisteiden sijaintiin, kooltaan suurien jätteiden hävittämismahdollisuuksiin sekä lumenauraukseen asuntokaduilla.


Keravalaisten tyytyväisyyttä kaupunkitekniikan palveluihin on seurattu koko 2000-luvun ajan tyytyväisyyskyselyiden avulla. Verkkokyselyn lisäksi kaupunki toteuttaa aikaisempien vuosien tapaan otantamenetelmällä tehdyn tyytyväisyyskyselyn, johon 600 väestörekisteristä poimittua asukasta on valittu edustamaan Keravaa oikeassa suhteessa väkilukuun iän ja sukupuolen mukaan.


Tämän vuoden kyselyt ja niiden tulosten analysoinnin toteuttaa FCG. Tyytyväisyyskysely toteutetaan samanlaisena myös useammassa muussa kunnassa, jotta kuntien tuloksia voidaan vertailla.

Päivitetty 25.05.2020 klo 09:24