Uutiset

Osallistu ja vaikuta: kerro ideasi Kaskelan kehittämiseksi

26.11.2021 klo 12:15

​Kaipaavatko Kaskelan virkistysalueiden reitit, valaistus tai opasteet uudistamista? Tarvitaanko Kaskelaan puistoa, lähiliikuntapistettä tai viljelylaatikoita? Tulisiko Kaskelaan rakentaa omakotitaloja, rivitaloja vai kerrostaloja? Vastaa asukaskyselyyn ja kerro ideasi Kaskelan kehittämistä varten viimeistään 19.12.2021.


Kaupunki kerää Kaskelan kehittämistä varten asukkaiden ideoita ja kommentteja Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelman ja Skogsterin kaavahankkeen laatimista varten. Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelma koskee Kaskelantien ja Laineentien rajaamaa aluetta, jossa huomioidaan myös Laineentien itäpuoli Sipoon kunnan rajalle saakka.


Valmistuttuaan Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelma toimii alueen tulevien asemakaavojen pohjana. Alueen eteläosassa on jo käynnistynyt Skogsterin kaavahanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue, osoittaa uusia virkistysalueita sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot.


Kyselyn vastauksista kaupunki saa arvokasta tietoa Kaskelasta asuinalueen yleissuunnitelman tekoa varten. Kyselyyn vastaamalla voi myös vaikuttaa Skogsterin kaavahankkeeseen. Kaupunki toivoo vastauksia eri ikäisiltä asukkailta, koska silloin suunnittelussa voidaan huomioida paremmin erilaiset tarpeet alueelle sekä tavat käyttää alueen virkistysalueita.


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-15 minuuttia, ja kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 19.12.2021 asti. Kyselyssä on mahdollisuus kertoa ideoita myös merkitsemällä niitä kartalle. Kaskelan asuinalueen yleissuunnitelman kysely löytyy osoitteesta bit.ly/kaskela

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:01