Uutiset

Osallistu ja vaikuta: Kommentoi hulevesisuunnitelman toimenpiteitä

15.07.2020 klo 13:50

​Kaupunki on laatimassa hulevesisuunnitelmaa varautuakseen ilmastonmuutoksen tuomien kaupunkitulvien lisääntymiseen. Hulevesisuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää uusien hulevesijärjestelmien suunnitteluprosesseja ja nykyisten hulevesijärjestelmien kunnossapitotoimenpiteitä sekä ohjata päätöksentekoa. Nähtävillä olevassa suunnitelman luonnoksessa esitellään hulevesien hallintaan laaditut priorisoidut toimenpiteet, joita asukkaat voivat kommentoida 31. elokuuta asti.


Tiivistyvässä ja kasvavassa kaupungissa läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa, mikä lisää hulevesien pintavaluntaa ja hulevesijärjestelmien kuormitusta.


"Hulevesiviemärit on usein suunniteltu rakentamisajan tarpeeseen eikä niiden kapasiteetti välttämättä riitä kaupungin tiivistymisen myötä lisääntyviin hulevesimääriin", kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos.


Tiivistyvän kaupunkirakenteen lisäksi ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän rankkasateita ja niiden aiheuttamia kaupunkitulvia.


"Sateiden aiheuttamilta veden nousuilta ja tulvilta ei ole vältytty myöskään Keravalla. Kaupunkitulvien ehkäisemiseksi toimivien hulevesijärjestelmien suunnittelu on erityisen tärkeässä asemassa uuden rakentamisen yhteydessä", Sjöroos jatkaa. "Hulevesien hallintaa suunniteltaessa hulevesiviemärien kapasiteetin kasvattaminen ei usein ole kannattavaa, vaan tulevaisuudessa hallinnassa korostuu maanpäälliset hallintakeinot, joissa hulevesien virtauksia tasataan viivyttämällä ja imeyttämällä."


Kerava on jaettu hulevesisuunnitelmassa 18 alueeseen nykyisen ja tulevan maankäytön sekä virtaussuuntien ja valuma-alueiden perusteella. Näille alueille on hulevesisuunnitelmassa ehdotettu toimenpiteitä siitä, mitkä hulevesien hallintatavat ja missä prioriteettijärjestyksessä ne soveltuvat parhaiten kyseiselle alueelle. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa kasvillisuuspeitteisen pinta-alan maksimointi, viherkatot ja -seinät, sadepuutarhat, viherpainanteet sekä imeytyskaivot ja -kasetit.


Keravan kaupungin
hulevesisuunnitelman 2020 luonnos on nähtävillä 17.6.-31.8.2020. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. 

Päivitetty 15.07.2020 klo 13:53