Uutiset

Osallistu ja vaikuta: kerro toiveita ja kokemuksia Keravan viheralueista viherkaavan asukastyöpajassa 30.1.

16.01.2020 klo 10:15

​Keravan kaupunki haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan vuonna 2019 alkaneen viherkaavatyön avulla, jonka tekemiseen halutaan ottaa mukaan myös asukkaat 30. tammikuuta järjestettävän asukastyöpajan avulla.


Työpajan aluksi asukkaille esitellään viherkaavaa varten aikaisemmin tehtyjä taustaselvityksiä sekä pidettyjen asukasiltojen ja kyselyiden avulla kerättyjä aineistoja. Ennen työpajatyöskentelyä esitellään myös äskettäin valmistunut ekosysteemipalveluselvitys, jossa tunnistetaan merkittävästi luonnon tarjoamia hyötyjä tuottavat paikat Keravalla. Työpajan lopuksi asukkaat pääsevät keskustelemaan teemaryhmissä, joissa aiheina ovat lempipaikat ja pelottavat paikat, toiminnat ja kehitysideat sekä viheralueiden kehittämisideat ja kehitettävät reitit. 


Viherkaavan asukastyöpaja järjestetään torstaina 30.1. klo 17-19 Keravan kirjastolla, Pentinkulmassa. Työpaja on avoin kaikille.


Ekosysteemipalveluselvityksestä ja oppilaskuntien työpajasta tietoa luonto- ja viherarvoista

Viherkaavatyötä varten kaupunki on selvittänyt kokonaiskuvan Keravan ekosysteemipalveluiden hyödynnetystä tarjonnasta sekä kysynyt lasten ja nuorten kokemuksia ja toiveita Keravan viheralueista.


Syksyn 2019 aikana laaditussa ekosysteemipalveluselvityksessä tunnistetaan Keravalla sijaitsevat merkittävät, paikalliset ja hyödynnetyt ekosysteemipalvelut eli paikat, joissa luonto tarjoaa hyötyjä esimerkiksi virkistyskäytön ja hulevesien puhdistamisen muodossa. Selvityksen avulla luodaan luokitus Keravan viheralueista ja määritellään alueet, jotka jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi selvityksestä saatua tietoa hyödynnetään arvokkaiden luonto- ja viherarvojen turvaamisessa asemakaavoituksen yhteydessä.


Selvityksen perusteella Keravalla tarjotaan ja hyödynnetään ekosysteemipalveluita monipuolisesti: Keravalla on laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita, kaupunkirakenteen sisällä on puustoisia alueita ja Keravanjokilaakso on tärkeä virkistyskohde. Lisäksi Keravalla on laaja kirjo erilaisia elinympäristöjä, mikä auttaa kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.


Marraskuussa 2019 kaikille Keravan oppilaskuntien edustajille järjestetyssä työpajassa käsiteltiin samoja aiheita, jotka ovat esillä asukastyöpajan teemaryhmissä. Työpajassa oppilaat valitsivat lempipaikakseen Keskuspuiston sekä sen Avaruuspuistoksi nimeämänsä leikkipaikan, ja toiseksi suosituimmaksi lempipaikakseen Virrenkulman virkistysmetsän. Muut oppilaiden valitsemat lempipaikat sijaitsevat tasaisesti ympäri Keravaa ja pitävät sisällään puistoja, koulujen pihoja ja metsäalueita.


Pelottaviksi paikoiksi oppilaat kokivat juna-asemat sekä Keravalla että Saviolla ja niiden asematunnelit. Pelottavin paikka oppilaiden mielestä oli kuitenkin Anttilantalon ympäristö. Kehittämisideoina ja toiveina oppilaat esittivät ison kiipeilypaikan rakentamista sekä penkkien ja pöytien lisäämistä. Lisäksi oppilaat toivoivat ja ideoivat maatrampoliinia sekä skeitti- ja skuuttipuistoa.

Päivitetty 16.01.2020 klo 10:19