Asukasillat ja -työpajat

Asukasillat ovat keravalaisten omia iltoja, joissa voi vaikuttaa oman kotikaupungin tulevaisuuteen. Asukasiltojen lisäksi erilaisten suunnitteluhankkeiden yhteydessä järjestetään asukastyöpajoja, joilla haetaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä suunnittelun tueksi.


Asuntomessut: Jokilaakson asukasilta ti 12.1.2021

Asuntomessualueen Jokilaakson kaavahanketta esiteltiin 12. tammikuuta järjestetyssä asukasillassa, joka pidettiin verkossa. Illan aikana esiteltiin alueen asumisen ratkaisuja, puistoja ja viheralueita sekä liikenne- ja meluratkaisuja, ja esittelyiden jälkeen asukkailla oli mahdollisuus kysyä Jokilaakson kaavahankkeeseen liittyviä kysymyksiä. 


Asukasillan tallenne on katsottavissa 29.1.2021 asti. Jos haluat katsoa tallenteen kokonäytön tilassa, aloita katselu ja klikkaa videon oikeassa alareunassa oleva Youtube-tekstiä. Video aukeaa kaupungin Youtube-kanavalla, jossa videota voi katsella kokonäytön tilassa.  

Asukasillan ohjelma:
00.00 Asuntomessuinfo, kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos
15.10 Kaavahanke ja asumisen ratkaisut, kaava-arkkitehti Tommi Jääskeläinen
45.10 Liikenne ja melu, kaupungininsinööri Erkki Vähätörmä
59.20 Puistot ja viheralueet, suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson
1.06.09 Kysymyksiä ja keskustelua


Jokilaakson kaavahanke sekä alueen liikenne- ja puistosuunnitelmat ovat nähtävillä 4.1.-29.1., ja materiaaleihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet kaavahankkeesta tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

 


Viherkaavan asukasilta ke 20.1.2021

Viherkaavan luonnosta esiteltiin 20. tammikuuta järjestetyssä asukasillassa, joka pidettiin verkossa. Viherkaavan luonnoksessa on esitetty Keravan nykyiset viher- ja puistoalueet sekä niitä yhdistävät ekologiset yhteydet. Näiden säilyttämisen lisäksi luonnoksessa esitetään toimenpiteitä vihreän lisäämiseksi rakentamalla uusia puistoja ja lisäämällä katuvihreää, kuten puita ja istutuksia.


Luonnoksessa esitetään myös keskusta-alueelle uutta kolmiportaista katuhierarkiaa, jonka avulla pystytään lisäämään katualueiden viherarvoja ja keskustan vehreyttä. Lisäksi jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukeva virkistysreitti. Viherkaavassa on myös tutkittu seudullisia reittiyhteyksiä. Illan lopuksi asukkailla oli mahdollisuus kysyä viherkaavaan liittyviä kysymyksiä.


Asukasillan tallenne on katsottavissa 31.1.2021 asti. Jos haluat katsoa tallenteen kokonäytön tilassa, aloita katselu ja klikkaa videon oikeassa alareunassa oleva Youtube-tekstiä. Video aukeaa kaupungin Youtube-kanavalla, jossa videota voi katsella kokonäytön tilassa.


Asukasillan ohjelma:
00.00 Viherkaavan luonnoksen esittely, yleissuunnittelupäällikkö Emmi Malin ja suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson
36.20 Kysymyksiä ja keskustelua


Viherkaavan luonnokseen ja materiaaleihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Viherkaavan luonnos on nähtävillä 15.12.2020-31.1.2021, ja siitä voi jättää mielipiteen nähtävilläoloajan aikana joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.


Viherkaavan luonnosta voi kommentoida myös kartalla osoitteessa bit.ly/viherkaavaluonnos. Kommentin karttaan voi jättää valitsemalla karttapalvelun oikeassa yläreunassa olevista neljästä näppäimestä lampun ja kynän sisältävän Kommentoi viherkaavaaluonnosta -näppäimen. Näppäintä painamalla avautuu ikkuna, josta hiirellä painamalla valitaan punainen karttamerkki ja osoitetaan hiirellä kohta kartasta, johon kommentin haluaa jättää. Tämän jälkeen avautuu kommenttikenttä, johon kommentin voi kirjoittaa ja lopuksi tallentaa. Karttapalvelussa olevat viherkaavan eri teemakartat saa näkyviin painamalla oikean yläreunan ensimmäistä Karttatasot-näppäintä, jonka jälkeen avautuu eri tasot sisältävä valikko. Eri teemakartat ja karttatasot saa käyttöön ja pois käytöstä täppäämällä haluamiansa vaihtoehtoja.

 


 

 Päivitetty 21.01.2021 klo 14:54