KreavaKerava

Kaupunki haluaa lisätä asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia mm. avaamalla vajaakäytöllä olevia tiloja kaupunkilaisten ja yhteisöjen käyttöön. Yhteisöllisyys kasvaa yhteisissä tiloissa, toiminnassa ja tilaisuuksissa.

KreavaKerava on koko kaupungin yhteisöllisyystoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysten ja asukkaiden toteuttamaa kaupunkiaktivismia Keravalla. KreavaKerava kokeilee uusia osallistamiskeinoja, ja onnistuneet kokeilut otetaan osaksi Keravan osallisuusmallia.

Uusien mahdollisuuksien luominen edellyttää yhteistyössä tehtyä suunnittelua. Tähän tarkoitukseen on perustettu Kreaavien ryhmä, jonka toimintaan voi ilmoittautua mukaan kuka tahansa, joka haluaa ideoida ja ratkaista asioita yhteistyössä toisten ryhmäläisten kanssa. Ryhmän ideat otetaan käyttöön KreavaKeravan-yhteisöllisyystyössä.

Tilojen käytön suunnitteluun kutsutaan myös tarpeen mukaan aiheesta kiinnostuneita yhdistyksiä, seuroja ja muita yhteisöjä. Tästä esimerkkinä suunnittelupalaveri kesäkuussa, jossa suunnitellaan yhdessä entisen nuorisotalo Häkin ja entisen kunnalliskodin yhteisöllistä käyttöä.

 

Miten voit osallistua?

Asukaskehittäjien ryhmän toimintaan voi osallistua osallistumalla tapaamisiin, vastaamalla sähköpostikyselyihin tai osallistumalla keskusteluun Facebook-ryhmässä. Jokaisessa tapaamisessa esitellään ja käsitellään yksi ratkaisun aiheena oleva kohde, jonka kehittämistä jatketaan Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse. Tavoitteena on tuottaa ehdotuksia siitä, minkälaisia toimijoita tiloihin kaivataan eli millaisia palveluita ja tekemistä Keravalle toivotaan. Ehdotuksissa otetaan huomioon se, että tilojen ylläpito olisi myös taloudellisesti järkevää.

Yhteissuunnittelutilaisuuksista ilmoitetaan vuorovaikutuskalenterissa.

 

Ota yhteyttä

Ilmoittaudu asukaskehittäjien ryhmään mukaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen anna.evila@kerava.fi ja kertomalla lyhyesti, miksi haluat mukaan.  Ilmoittautumisen voi tehdä myös Yhteispalvelupisteeseen (Kultasepänkatu 7, 04250 KERAVA).

 

 

 

Päivitetty 12.09.2017 klo 08:42