Uutiset

Päiväkoti Aarteen sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet – havaitut puutteet korjataan

14.12.2018 klo 12:30

​Päiväkoti Aarteen esikoulutiloissa tehty kuntotutkimus on valmistunut. Merkittävimmiksi sisäilmaan vaikuttaviksi tekijöiksi havaittiin koulun ja päiväkodin yhdistävän yhdyskäytävän ulkoseinän alaosasta löydetty mikrobivaurio sekä päiväkodin alapohjatilan ylipaineisuus sisätiloihin nähden. Kunnostustyöt sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden korjaamiseksi aloitetaan vuoden 2018 aikana ja niitä jatketaan vuonna 2019.


Löydetystä mikrobivauriosta huolimatta koulun ja päiväkodin yhdistävää käytävää voi käyttää tiloista toiseen siirtymiseen, mutta oleskelua käytävässä ei suositella. Päiväkodin ulkoseinissä ei todettu mikrobivaurioita. Alapohjan mineraalivillasta otetussa näytteessä löytyi viite mikrobivaurioista, mutta alapohjasta ei ole suoraa sisäilmayhteyttä päiväkodin tiloihin.


"Sisäilman laadun kannalta on merkitystä sillä, onko mahdollisista vauriokohdista sisäilmayhteyttä eli voiko vauriokohdasta tulla rakenneliitosten kautta hallitsemattomasti ilmaa sisäilmaan", selventää Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Mineraalivillasta otetussa näytteessä mikrobipitoisuus ei ollut poikkeava, mutta näytteessä esiintyi poikkeavia mikrobilajeja. On ihan normaali ilmiö, että ulkoilman ja alustatilan ilman kanssa tekemisissä oleviin lämmöneristeisiin kertyy maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä. Alustatilan tuuletuksen parantaminen ja käyntiluukkujen tiivistäminen parantavat mahdollisten ilmavirtojen ohjaamista oikeaan suuntaan eli pois sisätiloista alustatilaan päin."


Ilmanvaihtojärjestelmässä ei todettu kuitulähteitä, mutta ilmamäärät eivät vastanneet tilojen nykyisiä käyttäjämääriä. Hiilidioksidipitoisuudet olivat hyvällä tai tyydyttävä tasolla, joista tyydyttävä taso vastaa rakennuksen rakentamisajankohdan suunnitteluarvoja.


Olosuhdeselvitysten perusteella tutkittujen tilojen paine-ero suhteessa ulkoilmaan on tavoitetasolla, mutta tilojen lämpötilat olivat korkeahkoja, lukuun ottamatta yhdyskäytävää. Mineraalivillakuitujen määrä pinnoille laskeutuneessa pölyssä oli toimenpiderajalla tai hieman yli. Koska ilmanvaihtojärjestelmässä ei kuitulähteitä todettu, kuidut ovat peräisin joko muutamasta todetusta rikkoutuneesta kohdasta akustiikkalevyissä tai rakenteista ilmavuotojen kautta. Pölynkoostumusnäytteessä ei todettu poikkeavaa.


Päiväkodin sisäilmatutkimukset tehtiin ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisälsivät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia.

 

Tutkimuksissa löydetyt puutteet korjataan viimeistään vuoden 2019 aikana

Päiväkodin sokkelissa todettiin jonkin verran halkeamia ja lohkeamia, joiden korjaaminen aloitetaan jo vuonna 2018. Asfaltissa ei ollut nostoa seinän vierustalle ja maanpinnan kaadot olivat sopivat. Tutkimuksissa selvisi, että sokkelin alaosat olivat märät, mutta kosteus ei ole noussut puurakenteisiin ja alapohjatila oli puhdas. Alapohjatilan olosuhteiden parantaminen alapohjan tuuletusta lisäämällä ja alapohjan käyntiluukkujen tiivistäminen tai vaihto ovat myös heti aloitettavien korjaustoimien listalla. Kaikki toimenpiteet tähtäävät sisäilman laadun parantamiseen.


Tehdyissä merkkiainekokeissa todettiin ilmavuotoja rakenneliittymissä.


"Merkkiainekokeiden avulla ilmavuotokohtia havaitaan helposti rakennuksessa kuin rakennuksessa, joten niiden löytäminen ei yllättänyt", Lignell kertoo. "Raportissa on esitetty rakenteiden ilmavuotokohtien tiivistämistä, mutta puurakenteisten alapohjien tiivistämistoimenpiteillä ei usein ole päästy haluttuun lopputulokseen."


Vesikaton pellityksien epätiiviiden kohtien paikkaaminen aloitetaan myös tämän vuoden aikana. Yläpohjassa ei havaittu vuotokohtia ja sen tuuletus toimii hyvin. Tänä vuonna aloitetaan myös päiväkodin ja koulun yhdyskäytävän seinärakenteiden korjaaminen.


Päiväkoti Aarteeseen sekä Ahjon kouluun on tilattu myös ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmamäärien säätö, jotka tehdään maaliskuuhun 2019 mennessä. Nuohouksen ja ilmamäärien säätämisen jälkeen tuloilmaa lisätään tarvittaessa asentamalla lepotila 128:aan lisäilmanvaihtolaite.


Tutustu sisäilmatutkimusten raporttiin

Päivitetty 14.12.2018 klo 12:29