Uutiset

Päivölänlaakson koulu valmis lukuvuotta varten: sisätilat ohjaavat luokkien väliseen yhteistyöhön ja hyvinvoinnin lisäämiseen

01.08.2019 klo 08:30

​Rakennustyöt Päivölänlaakson koululla ovat valmistuneet ja koulu on valmis kahdeksas elokuuta alkavaa lukuvuotta varten. Vastavalmistuneen koulun oppilaat ja opettajat saavat käyttöönsä modernit opiskelu- ja työtilat: koulun sisätiloista on pyritty tekemään mahdollisimman muunneltavia ja henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointia lisääviä.

Koulun sisätilojen suunnittelua on ohjannut ajatus luokkien välisen yhteistyön mahdollistamisesta ja helpottamisesta. 

”Rinnakkaisten luokkien väliset seinät on mahdollista avata, jolloin koko luokka-aste voi halutessaan työskennellä yhdessä. Koulussa on myös useita pienempiä ja muunneltavia tiloja mahdollistamaan erilaista pienryhmätyöskentelyä”, kertoo Päivölänlaakson koulun rehtori Pi Yli-Penttilä. ”Tilojen muunneltavuus on ollut suunnittelussa olennaista. Koulun toiminnan yhteisöllisyyttä ja läpinäkyvyyttä on lisätty myös luokista käytävälle ja toisiin luokkiin avautuvien ikkunoiden avulla.”

Koulun sisustussuunnittelussa on käytetty Stress free area® -konseptia, jossa yhdistetään aivo- ja aistitutkimusta sekä kulttuurisia ja ekologisia näkökulmia. Konseptin tavoitteena on suunnittelun avulla vähentää negatiivisia aistiärsykkeitä ja tukea moniaistisesti eri vireystiloja eri toiminnoissa. 

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sisustuksen värivalinnoilla, materiaaleilla sekä kalustuksella pyritään vaikuttamaan muun muassa lasten vireystilaan, levollisuuteen ja keskittymiskykyyn ja tämän myötä lisäämään oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia”, Yli-Penttilä kertoo.

Koulutiensä uudessa koulussa aloittaa kaksi 1. luokkaa sekä esikouluryhmä. Lisäksi Päivölänlaakson kouluun siirtyvät opiskelemaan Keravanjoen koulun Lapilan toimipisteen 4.-6. luokkien ja pienryhmien oppilaat sekä Ahjon koulun Päivölänkaaren toimipisteen 1.-3. luokkien oppilaat.  Yhteensä koulussa opiskelee tulevana lukuvuotena noin 320 oppilasta. Koulun alakerros on pääosin omistettu pienille esi- ja alkuopetuksen oppilaille, kun taas yläkerrassa opiskelevat 3.-6. luokkien oppilaat. 

Päivitetty 08.08.2019 klo 15:48