Palveluverkkosuunnittelu

alueet.JPG
Keravalla käynnistettiin vuonna 2016 palveluverkkotyö. Palveluverkkosuunnitelman ensimmäisessä osassa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 31.10.2016. Tutustu vuonna 2016 hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan.


Valtuustokauden aikana (v. 2017-2021) palveluverkkotyötä laajennetaan koskemaan Keravan kaikkia palveluita. Työn yhteydessä myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa päivitetään.


Palveluverkkotyön tavoitteet on tiivistetty kolmeen pääkohtaan:

  1.  Palveluiden järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla

  2.  Palveluiden muotoilu asiakaslähtöisiksi

  3. Investointien suunnittelu, jotta Keravan talous säilyy tasapainoisena


Palveluverkkosuunnitelman tuloksena osoitetaan missä Keravan palvelut sijaitsevat, miten ja millä tavoilla palveluita tuotetaan ja kuinka investoinnit ajoittuvat seuraaville vuosille. Keskeisessä roolissa ovat asiakaslähtöisyys, kaupungin tilojen tehokas käyttö sekä synergiaetujen saavuttaminen eri palvelujen tuottamismuotojen välillä.


Päätöksenteko

Keravan kaupunginhallitus on perustanut palveluverkkosuunnitelmaa varten palveluverkkotoimikunnan, joka koostuu kaupunginhallituksen puheenjohtajasta sekä suurimpien lautakuntien puheenjohtajista. Toimikunnassa ovat mukana myös Keravan johtavat viranhaltijat.


Palveluverkkotoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotukset Keravan palveluverkosta. Toimikunta raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Palveluverkkotoimikunnan tekemät ehdotukset palveluverkosta käsitellään päätösehdotuksina niitä koskevissa lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa, tarvittaessa myös kaupunginvaltuustossa.


Ota yhteyttä

Yleissuunnittelupäällikkö
Emmi Malin
puh. 040 318 4348
emmi.malin@kerava.fi

Päivitetty 03.06.2020 klo 17:01